dinsdag 26 februari 2013

UIT DE OUDE DOOS (150)

De Oostelijke Ringweg staat deze maanden redelijk in de belangstelling i.v.m. het aanleggen van nieuwe ongelijkvloerse kruispunten. De werkzaamheden brengen chaos met zich mee. Maar ooit was er nog veel meer chaos te bespeuren, en wel tijdens de aanleg van de oostelijke ring, de Beneluxweg. Wanneer de weg precies is aangelegd, kan ik zo niet achterhalen.
 
Bovenste foto is wat mij betreft een zoekplaatje. Gevonden op www.grunn.nl, evenals het rechter exemplaar. Bij de bovenste foto staat deze summiere tekst: Ringweg oost richting Beijum, ter hoogte van waar nu de Hunze is. Kijk en lees hier. Ringweg oost richting Beijum? Waar ligt Beijum dan? Ik ga er toch van uit dat de verticale weg de nieuw aan te leggen oostelijke ringweg is, en niet de horizontale weg. Zal de foto niet gewoon vanaf het Heerdenpadviaduct genomen zijn? Zodat links Beijum ligt en rechts de Hunze? 

De tekst 'richting Beijum' is verwarrend, omdat het suggereert dat de weg naar boven richting Beijum loopt. Waarom anders geen 'richting de Hunze?' Of zou het toch zo zijn dat waar nu Beijum ligt het bovenste gedeelte voorstelt  en dat de foto vanaf de Hunze is genomen? Zie ook de boerderijen op de achtergrond. Maar ligt de weg naar boven niet te diep voor wat nu de wijkring is? Wat 'n gepuzzel. Beijum, waar lig je?

De rechter foto is ook van genoemde site, zie hier. Hier staat bij: Foto van Beijum in aanbouw uit 1977 met in de verte mooi zichtbaar de 5 rokende pijpen van de Epon centrale. Weer snapt ondergetekende er geen hout van. Is op de voorgrond Beijum in aanbouw? Is de foto dan genomen vanaf de oostkant van de wijk? Richting de stad?
Update 1/3 11.22 uur, lezer Joop mailde:

De boerderij op de voorgrond is de voormalige Mamrehoeve (de kerk die afgebrand is) wat nu een kinderdagverblijf is. De benzinepomp is nu rechts naast die boerderij gesitueerd.
Het weggetje boven die boerderij is nu het fietspad, naar links richting Grevingaheerd.


1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Johan,

De Oostelijke Ringweg is eindjaren zeventig "bedacht" en beginjaren tachtig aangelegd.

Drs. Beno Hofman plaatst de stedelijke ringwegen in een breder historisch en planologisch perspectief.

Zie:

http://www.groningerarchieven.nl/historie/stadsverhalen/verkeer-en-vervoer/basis-voor-huidige-ringweg-honderd-jaar-geleden-gelegd

Zie verder het Visierapport “Eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen” d.d. 22 april 2009, pagina 5. Een pdf-document uit het jaar 2009 van de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Zie Google (zoektermen intypen).

En:

http://gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP500ORingwBeijumZ-/NL.IMRO.0014.BP500ORingwBeijumZ-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP500ORingwBeijumZ-oh01_2.2.html

Zie tevens het rapport “Groningen Groeistad I” van 1976:

http://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/bibliotheek?miview=ldt&mivast=5&miadt=5&miaet=14&micode=1769&minr=6302488&milang=nl&misort=jaa%7Casc&mizk_alle=trefwoord%3Aauteur+Wartena%2C+R.&mizig=278

Er is eveneens het rapport “Groningen Groeistad II” uit 1982.