dinsdag 26 februari 2013

'N LEUKE SPORTIEVE BEIJUMER BUURTBATTLE

Er bestaan ook leuke buurtbattles waar Beijum bij betrokken is. Zie bovenstaande flyer. Menzis, Bslim, Nijestee en Fc Groningen organiseren een buurtbattle-voorronde in Beijum. Lees de datum en het tijdstip op de flyer. De FC Groningen Buurt Battle 2013 gaat bijna van start! In de eerste twee weken van maart zijn de Kick-off bijeenkomsten. Deelnemende wijken zijn dit jaar: Oosterpark, Indische Buurt/De Hoogte, Vinkhuizen, Selwerd (SPT), Groningen Zuid, Beijum, Lewenborg, Hoogkerk, Gorecht-West, Spoorstraat-Kieldiep.
Gezondheid en sociale samenhang zijn belangrijke thema’s in de stad Groningen en Hoogezand. Hiervan zijn de partijen Gemeente Groningen, Nijestee, Menzis, Lefier Hoogezand en FC Groningen zich bewust. Deze partijen voelen zich verbonden met de wijken en streven met het project FC Groningen Buurt Battle naar bevordering van de sociale cohesie in de wijken van de stad Groningen en de wijk Gorecht-West uit Hoogezand. In het project zijn de betrokkenheid van ouders, het positief beïnvloeden van de leefstijl van jongeren en het terugdringen van overlast en het daarmee bevorderen van de kwaliteit van woon- en leefklimaat meegenomen in de doelstellingen. Ook het bijbrengen en benadrukken van normen en waarden en het verhogen van de sportparticipatie van de jongeren staat centraal. Groningen.

Geen opmerkingen: