zaterdag 9 februari 2013

MAANDAG TIJDELIJKE FIETSBRUG HEERDENPAD

Fietsers bij Beijum-Zuid krijgen tijdelijke fietsbrug

Maandag 11 februari wordt er een tijdelijke fietsbrug bij het Heerdenpad (Beijum-Zuid) geplaatst. Dan geldt er voor fietsers tot dinsdagmorgen 12 februari een omleidingsroute via de tunnel bij de Beijumerweg.

De werkzaamheden zullen helaas wat geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken omdat er asfalt verwijderd gaat worden. Er is voor gekozen om de sloopwerkzaamheden overdag te laten plaatsvinden. Een gedeelte van de werkzaamheden vindt ’s avonds en ’s nachts plaats. Er wordt geprobeerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden duren tot dinsdagochtend 12 februari.

Bouw viaduct
In de week van 18 februari 2013 (voorjaarsvakantie) vinden er bij Beijum-Zuid heiwerkzaamheden plaats voor de bouw van het nieuwe viaduct. Hiervoor vinden er vanaf 8 februari voorbereidende grondwerkzaamheden plaats bij de zogenaamde landhoofden die gelegen zijn aan beide kanten van de ringweg. Zij vormen de steunplaatsen voor het toekomstige viaduct. Omdat de landhoofden vlak naast het huidige fietsviaduct (Heerdenpad) liggen, komt hier vanwege veiligheid een tijdelijke fietsbrug met leuningen. Lees hier.

Geen opmerkingen: