zondag 16 juni 2013

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (150)

Ondanks het mooie weer van dinsdag (13 juni) viel het aantal waarnemingen van interessante insecten opnieuw tegen. De late lente zal daar ongetwijfeld mede verantwoordelijk voor zijn. Er vlogen wel een paar leuke beestjes rond, zoals een mooie grote libel. Maar als ze niet even gaan zitten dan kan je daar als (hobby-)fotograaf niet zoveel mee. Gelukkig waren er ook insecten die wel bereid waren om even te poseren. Deze blaaskopvlieg bleef lang genoeg zitten voor een paar foto’s.  

Blaaskopvliegen vallen op door hun tamelijk grote kop. Het achterlijf heeft vaak een wespachtige tekening en is aan de basis versmald en van achteren knotsvormig verdikt. Ze bezoeken graag bloemen, vaak in het gezelschap van zweefvliegen, waar ze met hun lange zuigsnuit nectar opzuigen. De larven zijn parasieten in wespen, bijen en hommels, maar ook in sprinkhanen. Veel soorten imiteren hun gastheren met uitzondering van de sprinkhanen. Een kleine familie met in Nederland 32 soorten.

De blaaskopvlieg op de foto is (zeer waarschijnlijk) de Sicus ferrugineus. Ik dacht dat de vlieg (nog) geen Nederlandse naam had, maar op één van de bezochte websites kwam ik de naam “roestbruine kromlijf” tegen. Deze naam past aardig bij dit toch wel merkwaardige insect. Deze blaaskopvlieg komt in ons land in de periode eind mei tot begin september vrij algemeen voor, is 8-10 mm groot en het lichaam is geheel roodbruin gekleurd. Opvallend is ook de gele kop.
Een blaaskopvlieg die tot het zelfde geslacht behoort en veel lijkt op de roestbruine kromlijf is de mystieke kromlijf, andere naaste familieleden hebben een witte in plaats van een gele kop.

De roestbruine kromlijf parasiteert vooral op hommels en is daarom overal te vinden waar hommels te vinden zijn: van tuinen en stadsparken tot heide en hoogveen. In de vlucht klampt het vrouwtje zich vast aan haar slachtoffer, waarbij ze bliksemsnel een eitje afzet. De larve vreet de hommel van binnenuit op, maar laat de vitale organen intact tot aan de verpopping.

(Info: diverse websites)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: