vrijdag 28 juni 2013

WIJKOVERLEG, VAN VERKOKERING NAAR VERBREDING?

Hoe krijg je het contact tussen de burgers in de verschillende wijken en de stad-Groninger politiek weer gezond? Misschien wel als 'de politiek' met verschillende groeperingen in iedere wijk in gesprek gaat. Breed overleg met instanties/groeperingen in een wijk zou kunnen leiden tot verfrissende inzichten. En dientengevolge tot evenzo verfrissende plannen en beleid. Het kan een te idealistisch plan zijn, de werkelijkheid is zoals altijd weerbarstig, maar het  houden van wijkconferenties in een wijk als Beijum zou ervoor kunnen zorgen dat 'de politiek' een beter inzicht krijgt in wat Beijumers met hun leefomgeving aan
Afbeelding van hier
willen. Thema's als het Groene Hart, Plein Oost, postkantoor, busbaan  en besteding NLA-gelden zouden meer tot hun recht kunnen komen als verschillende groeperingen/mensen zich hierover uitspreken. Of het lukt is de vraag, maar de poging om van verkokerde contacten tussen de Groninger politiek en 'wijkvertegenwoordigers' - ons kent ons-over te gaan naar een bredere vorm van wijkoverleg, een voorstel van D66, is iets waar B &W van Groningen niet afkerig tegenover staan. 
Het stadsbestuur ziet wel iets in het plan van D66 om wijkconferenties te houden. Daarin gaan bewoners met verschillende instellingen om tafel om te kijken hoe de leefbaarheid in de wijk kan worden verbeterd.
Het college van B&W is het met de Democraten eens dat er nu te veel verschillende vormen van overleg zijn, wat voor wijkbewoners verwarrend is. Er is wat het stadsbestuur betreft nog een ander voordeeltje: de wijkconferenties passen in de nieuwe aanpak die er in de gemeente moet komen, de zogenoemde co-creatie. Dat betekent dat de gemeente niet per definitie de voortrekkersrol vervult bij projecten, maar dat er ook ruimte is voor andere initiatieven.
Het stadsbestuur wil kijken of wijkconferenties al ingezet kunnen worden in bijvoorbeeld Groningen West, de Rivierenbuurt en Selwerd, waar op dit moment met de bewoners wordt gesproken. www.oogtv.nl
Een ding snapt ondergetekende niet zo goed. Als bewoners uit een wijk met verschillende instellingen om de tafel gaan om zaken te bespreken, dan komen er toch nog meer verschillende vormen van overleg bij? En dat is toch verwarrend en juist niet de bedoeling? Mocht iemand het snappen: Beijumnieuws@online.nl

4 opmerkingen:

Anoniem zei

stiel bob nla enz allemaal een pot nat

Jan Bakker zei

Overigens is het idee niet nieuw. In een grijs verleden (15 jaar geleden) werd dit voorstel ook al besproken in de raad . Als je als 'politiek' in discusssie gaat met wijkbewoners, krijg je een ander beeld van de problematiek die er speelt in een buurt, dan dat je een gesprek met een buurtvereniging, zoals de BOB, aangaat (vaak zijn het inderdaad 'verkokerde' contacten) Toen ik nog politiek actief was in de stad, begon men een begin te maken met zg. bewonerscontacten in de wijk. Het strandde toen op te weinig belangstelling. Maar ja, dat is inmiddels al ruim vijftien jaar geleden. Het zou best interessant zijn om het in een andere vorm nieuw leven in te blazen.

Gerda zei

Vandag kreeg ik de beyumkrant in de bus. Een foto van het nla team,-staan ze er voor zichzelf of voor beyum. De voorzitter vd bob laat zichzelf op een foto zetten en moet een paar keer benoemen dat hij zwerfvuil ruimt. Is hij ook niet de voorzitter van MAf? Een beetje kleffie. Wat i uit contacten uit de wijk weet is dat z'n vriend mag fotograferen, z'n secretaris mag stukkies schrijven waar diens vrouw weer bij mag fotograferen. Het lijkt idd allemaal erg veel op verkokering en vriendjespolitiek

Kees Huizenga zei

Het websitebericht van D66 (zonder datum) over het houden van wijkconferenties geef ik weer:

http://www.d66groningen.com/actueel/100-nieuws/1124-d66-introduceert-wijkconferenties-in-groningen-.html

Het initiatiefvoorstel van D66 van 16 mei 2013 in een pdf-bestand:

http://www.d66groningen.com/documenten/article/1124/plan%20wijkconferenties.pdf


Hierbij het pre-advies van het college van B&W d.d. 25 juni 2013 inzake het initiatiefvoorstel van de raadsfractie van D66 om wijkconferenties te houden:

http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=647019/Pr___advies_intiatiefvoorstel_D66.pdf

Het bestuurskundig schema op pagina 2 wordt niet nader uitgelegd. Dit is een behoorlijke misser. De bron van dit schema wordt niet vermeld. Kent het college van B&W de Auteurswet?

Mevrouw W. van Geffen, mede-auteur van de reactie van het college van B&W, is de bazin van alle stadsdeelcoördinaties van de gemeente Groningen, ressorterend onder de dienst RO/EZ.