maandag 10 juni 2013

MAANDAGOCHTEND (161)


Het zijn de langste dagen van het jaar qua daglicht, het is bijna niet te doen om in het donker op te staan. De mogelijkheid om in alle vroegte foto's te maken is op deze 10e juni optimaal. Een uurtje geleden ontwaarde ondergetekende het teken op de wand van het Gezondheidscentrum dat links is te aanschouwen. 

Is het een teken aan de wand? Gaan we een nieuw tijdperk in? Komen we in opstand tegen de aftakeling van de gezondheidsstaat? Wie zal het zeggen. Lang niet op de Groninger muren en schuttingen gezien: het anarchistische teken. Het failliet van deze beweging, het anarchisme, laat zich gemakkelijk raden. Wat is het leven zonder gezag? Als vader heb je gezag over je kinderen. 

Leerkrachten hebben gezag over scholieren (hoop je maar..). Een dokter of chirurg gaat over gezond of niet gezond. Wat moet het toch voor een behoefte zijn als je jezelf als anarchist wil bestempelen? In de zeventiger en tachtiger jaren heerste er groot gedonder op een anarchistische camping bij Appelscha. Want, wie was er de baas? Wie had het voor het zeggen op anarchistisch gebied? Oftewel, wie had het meeste gezag? 
Als politieke stroming is de moderne anarchistische beweging rond 1860 ontstaan als een afsplitsing van het socialisme. Het belangrijkste verschil tussen beide stromingen is dat het anarchisme ook na de revolutie iedere vorm van centraal gezag afwijst. Wel zijn beide het erover eens dat de productiemiddelen collectief bezit behoren te zijn.
Volgens anarchisten leidt elke vorm van gezag tot onderdrukking en is het beter om een bestuur in de vorm van kleine autonome (zelfbesturende) gemeenschappen te hebben. Deze functioneren op basis van vrije associatie en gelijkheid van de deelnemers. Voorbeelden hiervan zijn basisdemocratieën engrassrootsdemocratie zoals die bijvoorbeeld terug te vinden zijn in de manier van organiseren van actiekampen, acties of bijeenkomsten bij anti-globalistischeprotesten. Hier geldt besluitvorming bij consensus, organisatie in basisgroepen en autonomie van deelnemers als leidraad.
Vanwege de nadruk op de vrije associatie van individuen wordt persoonlijke bewustwording door veel anarchisten belangrijk gevonden. Een anarchistisch adagium is daarom: "het persoonlijke is politiek". WikiAnarchisme

Wat klinkt dat leuk, het persoonlijke is politiek. Geachte anarchisten, het gros van de menselijke persoonlijkheden kan niet met elkaar opschieten. Net als bij jullie het geval is. Is het vreemd dat jullie beweging kopje onder is gegaan? Erg veel gezag gaat immers niet van jullie, anarchisten, uit. Het kan trouwens zijn dat jullie m'n blogbericht niet erg leuk vinden, maar dat kan me niks schelen, ik accepteer weinig tot geen gezag boven me. Zeker niet van anarchisten. Het is maar goed dat jullie het niet voor het zeggen hebben op aarde. 

Geachte 'normale' lezers van Beijumnieuws, het is me wat op deze 2e maandagochtend van juni 2013. Wat een vrijgevochten blogbericht van ondergetekende. Heeft hij nou echt schijt aan alles? Tot aan anarchisten aan toe? Zeker niet. Ondergetekende weet dat hij ten hoogste vrij is binnen zijn eigen gebondenheid. Dé Waarheid is immer(s) paradoxaal. Je geliefde is je intiemste vijand. En als ouder ben je totaal afhankelijk van (het gedrag van) je kinderen.

Ondergetekende bedacht zich net dat hij afgelopen vrijdagavond een foto maakte van twee politie-auto's die hij voor hetzelfde Gezondheidscentrum zag staan. Zie foto rechts. Het mag niet, vanuit de auto fotograferen, maar mag je dat zelf even bepalen? Waarom stonden de gezagsdragers daar trouwens? Hadden de anarchisten zojuist hun teken aan de wand aangebracht? Wie zal het zeggen.


De Preek van de Week dan maar? Neem van deze gezaghebbende Beijum-blogger aan dat u weinig in de melk te brokkelen hebt. Dat de dagen nog iets meer gaan lengen, tot 21 juni, en wat voor zomer het wordt, u gaat daar niet over. Dat wordt allemaal voor u geregeld. Er bestaat zoiets als authentiek, waarachtig gezag en namaak-gezag. Echt gezag ligt geworteld in oprechte nederigheid. Het minderwaardige Grunnings blinkt uit als het verkondigd: Nait soezen.

Een prettige week toegewenst. Vanuit een prachtige in bloei staande groene wijk. Weet, de natuur is echt oppermachtig. 

Geen opmerkingen: