zaterdag 22 juni 2013

RONDOM KRUISPUNT BEIJUM ZUID (30; Uitnodiging 7/7)

Het nieuwe viaduct
Aan omwonenden Beijum-Zuid en de Hunze
Datum: 17 juni 2013
Onderwerp, Uitnodiging feestelijke mijlpaal Ring OOst bij Beijum-Zuid/De Hunze op 7 juli 2013


Geachte heer, mevrouw,
Voor buurtbewoners en geïnteresseerden vindt op zondag 7 juli 2013, vanaf 08.00 uur een feestelijke gebeurtenis plaats vanwege het nieuwe viaduct dat bij Beijum-Zuid op de definitieve plek wordt ingereden.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!
't Nieuwe gedeelte Heerdenpad, Beijum kant
Het inrijden van het nieuwe viaduct gaat met enig spektakel gepaard. Divers groot materiaal zal die ochtend aanwezig zijn, om het viaduct - dat al die tijd naast de Oostelijke Ringweg in aanbouw is geweest - op haar plek in te rijden.  
Ontbijt
Het hele spektakel is gepland tussen 0.800 en 11.00 uur op zondagmorgen. Gezien het vroege tijdstip- en als gebaar voor de mogelijke overlast die u tijdens de bouw heeft ondervonden- bieden wij u, namens de projectorganisatie, een ontbijt aan vanaf 9.00 uur. Om een indruk te krijgen hoeveel mensen gebruik maken van het ontbijt, verzoek ik u vriendelijk om dat uiterlijk 2 juli kenbaar te maken via nfo@ringgroningen.nl.
Afsluiting ringweg
In verband met veiligheid tijdens het transport zal het weekend van 6 juli een gedeelte van de Ringweg ter hoogte van Beijum-Zuid afgesloten zijn. U wordt hiervan nog tijdig - via de media en diverse andere kanalen - op de hoogte gesteld.
Waar kunt u staan
Hier komt het nieuwe viaduct
U kunt op zondag 7 juli de activiteiten gadeslaan vanaf de Ringweg aan de Beijum-Zuid kant. Bewoners uit De Hunze kunnen met behulp van verkeersregelaars de ring oversteken ter hoogte van het huidige kruispunt. Bewoners uit Beijum-Zuid kunnen via het fietspad en de nieuwe rotonde, het terrein bereiken. U kunt alleen aan de Beijum-Zuid zijde de activiteiten waarnemen.
Het ontbijt vindt op het huidige kruispunt plaats, aan de rand van de Ringweg aan de Beijum-Zuid zijde. U wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.
Ik zie u graag op zondag 7 juli!
Met vriendelijke groet,
B. Bouma
Projectleider Aanpak Ring Oost
Provincie Groningen, afdeling Wegenbouw

Zie www.ringgroningen.nl voor actuele informatie en eventuele wijzigingen.

Geen opmerkingen: