zondag 30 juni 2013

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (152)

Wereldwijd komen er ongeveer 60.000 soorten snuitkevers voor. In Nederland zijn 476 soorten waargenomen. Snuitkevers danken hun naam aan de soms sterk verlengde kop met de tasters die vaak in het midden of helemaal vooraan zitten. De lichaamslengte varieert van 0,1 tot 9 cm. Het lichaam is vaak onopvallend gemarmerd, soms juist zeer kleurrijk met metaalglans of bonte vlekken. De antennen zijn meestal samengesteld uit 11 geledingen, die gebogen of geknikt zijn. Een aantal soorten is zeer berucht om de schade die toegebracht wordt door de vraat aan granen en andere planten die dienen als voedsel voor de mens.

De hazelnootboorder is een 6-9 mm lange snuitkever. De bovenzijde is bruingeel en enigszins gespikkeld. De dekschilden zijn met schubjes bedekt, de snuit is zeer lang en smal, vooral bij het vrouwtje. De hazelnootboorder komt vooral voor in grote delen van West- en Midden-Europa. In Nederland voornamelijk bekend uit het binnenland. De volwassen kever is in juni op bloemen te vinden, vooral op meidoorn.

Voor de voortplanting is de kever streng gebonden aan hazelnoten. Hij bezoekt vooral roosachtigen en voedt zich met bloesem, bladeren en vruchten, onder andere kers. Voor de voortplanting vliegt het vrouwtje naar een hazelaar en bijt met haar lange snuit een diepe schacht in de jonge, nog groene noten. Het vrouwtje legt ongeveer 40 eieren. Meestal wordt er één ei in het gat van een noot geschoven. Het ei komt na een dag of 10 uit. De larve ontwikkelt zich in 4-5 weken in de noot. In de herfst bevrijdt de volgroeide larve zich uit de inmiddels afgevallen noot door zich een weg naar buiten te knagen. De larve overwintert in een zelf gesponnen zijden cocon in een holletje in de bodem. De witte, vrijwel onbehaarde larve heeft, typisch voor snuitkevers, geen poten en lijkt daardoor op een made, maar is duidelijk van een echte vliegenmade te onderscheiden door een goed ontwikkeld kopkapsel met stevige kaken. De larve verpopt zich in de bodem en komt in het voorjaar te voorschijn als kever. Sommige larven kunnen ook 2-3 jaar in rust blijven.

(Info: SoortenBank.nl, Wikipedia en deheimanshof.nl)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: