dinsdag 22 mei 2018

BEIJUM BESTAAT 40 JAAR (14)De stuurgroep Beijum40 is al maanden bezig om het feest ter ere van het 40 jarig bestaan van Beijum te organiseren, zie nog eens dit bericht

Tussen 25 mei en 3 juni zal als alles goed gaat Beijum feest gaan vieren. Het feest zal voor iedereen toegankelijk zijn 


Als het goed is zorgen de festiviteiten in het kader van het jubileumfeest van de wijk niet voor (geluids)overlast.

Beijumers zijn in de regel een tolerant volkje.

Maar toch, altijd goed als omwonenden even geattendeerd worden op wat hun te wachten staat.

Zie flyer beneden, festiviteiten rond het Trefpunt.


Geen opmerkingen: