woensdag 30 mei 2018

DE MUZIEKAVOND IN DE BRON (Beijum40; video)Van Blues tot Bach in De Bron.
Zo werd de muziekavond die afgelopen avond in kerkelijk centrum De Bron werd gehouden aangekondigd.
Beijum bestaat 40 jaar. En dat kan niet gevierd worden zonder De Bron en muziek.

Eerst even terzijde, in de met vertraging te bezorgen wijkkrant De Beijumer staat een voorpagina-artikel over de muziekavond en De Bron.
Beijumers moeten die krant nog in de bus krijgen, bedoeling was de afgelopen dagen met als bedoeling om veel publiek naar de muziekavond te krijgen.

Maar zie, er kwamen ongeveer zestig belangstellenden opdagen.
De zijdeur stond open om de hitte enigszins te verjagen, korte broeken en luchtige bovenkleding overheerste.

Voormalige stadsdeelcoördinator Ruud van Erp opende de avond en praatte de verschillende optredens aan elkaar vast.

De Beijumblogger was dik een half uur aanwezig en maakte de foto's die te zien zijn.

Ook maakte hij een video, zie beneden.
Teveel om allemaal op te nemen. Wel één ding, het Grunnings Laid werd ook gezongen, en daar ga je als Grunninger niet in snijden.

Goeie sfeer in De Bron, liederen werden uitbundig meegezongen en er werd heen en weer 'gedanst' op de stoel.

De blogger heeft ongeveer elf minuten film maar om het een beetje overzichtelijk te houden is dit terug gebracht naar een minuut of vier.

Nadat de blogger was verdwenen werd er o.a. nog gerapt.

Het programma was uitgebreider, eventuele foto's zijn nog welkom.

Afbeelding beneden, er circuleren een paar Beijum-liedjes door de wijk, onderstaande versie werd vanavond gezongen.

In een warme De Bron.

Warm in dubbel opzicht.

Geen opmerkingen: