donderdag 17 mei 2018

ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (81)Jazeker, niet alleen Beijum ziet er halverwege deze lopende meimaand groener dan groen uit, ook in De Hunze domineert genoemde kleur uitbundig.

Zie afbeelding boven, dit hebben we in Beijum geloof ik niet, het groen dat tegen de muur omhoog groeit.

Zou het zo zijn dat de de ramen af en toe open genipt moeten worden omdat anders alles dicht gaat groeien?

De blogger herinnert zich wel dat een jaar of acht geleden een muurtuin in de Menkemaheerd is geopend, zie nog eens dit bericht + video

Als dat een muurtuin was of is, dan is dat wat we hierboven zien een boommuur. Of een plantenmuur.


Zie ook afbeelding links, deze bomen hebben we ook niet in Beijum.

Afbeelding rechts, in Beijum zijn reeds heel wat bomen neergegaan, ook in De Hunze moet ziek groen, of groen dat in de weg staat, het veld ruimen.

Volop lente in de buurwijk van Beijum. Zie afbeelding beneden, waar je in Beijum langs de Zuidwending dikke rijen fluitenkruid kunt waarnemen, zo kun je dat hier ook, op de grens van De Hunze, links, en Van Starkenborgh, rechts.

Ooit geweten dat de sloot die we rechts op nog steeds de onderste foto zien het Selwerderdiepje wordt genoemd? En dat er in de Klerkstraat een steenhuis van een roofridder heeft gestaan?
De Hunze is een wijk in het noorden van de stad Groningen, gelegen tussen het Van Starkenborghkanaal en Beijum. De wijk is gebouwd in de periode 1989 tot 1995. Voor de bouw is het terrein uitgebreid onderzocht door stadarcheoloog Gert Kortekaas en Stichting Monument en Materiaal. Uit dit onderzoek bleek dat in de veertiende eeuw aan waar nu De Klerkstraat ligt een steenhuis van een roofridder had gestaan.
De naam van de wijk verwijst naar de gelijknamige rivier die door dit gebied zijn oorspronkelijke loop had. Een overblijfsel van de stroom is nog te vinden aan de rand van de wijk. Daar ligt een afwateringssloot die de scheiding tussen de wijken De Hunze en Van Starkenborgh vormt. Deze sloot is ook wel bekend als Selwerderdiepje.
Wikipedia

Geen opmerkingen: