dinsdag 29 mei 2018

EEN OUDE WIJKWEBSITE IN EEN NIEUW JASJEVanmiddag tegen vier uur opende wijkwethouder Mattias Gijsbertsen een vanuit verschillende groeperingen in de wijk aangekondigde nieuwe wijkwebsite op Plein Oost.
Er wordt getracht een overkoepelende website de lucht in te laten gaan die alle aspecten van Beijum (programma's, activiteiten, initiatieven, etc.) moet gaan belichten.

Beijum.nl. Ruim tien jaar geleden in de lucht als zelfverklaarde wijkportal. Tien jaar geleden kwam daar verandering in, zie nog eens dit bericht

Er zijn verschillende wijkwebsites in de lucht in Beijum, evenals de nodige besloten Facebookpagina's die door Beijumers beheert worden.

Het is wat met wijkwebsites in Beijum, soms wordt die voor een fles whiskey van de hand gedaan, zie nog eens dit bericht
Een paar jaar geleden opende de wijkwethouder de nieuwe website van de bewonersorganisatie. Die hun berichten de laatste tijd aanjagen via Facebookpagina Sociale Long.

De pretentieuze 'nieuwe wijkportal van Beijum', voor de domeinnaam moet 300 euro per jaar door de initiatiefnemers worden opgehoest,  kon wel eens voor nog meer versnippering in het medialandschap van Beijum gaan zorgen.

Laat onverlet dat de beheerder van Beijumnieuws verkondigt: Hoe meer wijkweb-zielen, hoe meer vreugd.  Kom erbij, en aub niet dringen onder het drukken.

Foto: Ricardo Mulder
Update 17.30 uur, de website is een initiatief van de Buurthuizen in Beijum, Trefpunt, Bosschardt. De Bron en BOB.

Geen opmerkingen: