donderdag 20 maart 2008

BESTUURSLID AFGETREDEN

Vanochtend kreeg ik het bericht. Germen Weessies is teruggetreden als dagelijks bestuurslid van de BOB. Hij kan zich niet meer verenigen rond de gang van zaken in het bestuur; voor hem is er een onwerkzame situatie ontstaan. Mag het wel op de site? "Ach, eigenlijk zou ik het na de vergadering van vanavond openbaar maken. Maar het maakt me niks meer uit. En trouwens, ik heb het toch al rondgemaild." Wil je wel op de foto? "Je gaat je gang maar, ik heb er geen bezwaar tegen."
Aan de dramatische gang van zaken in de wijk wordt vanavond een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Ik sluit niet uit dat sommigen in het bestuur maar één doel hebben; hoe overleef ik en hoe stel ik mijn positie veilig? Hoeveel stemmetjes krijgen we voor ons en hoeveel tegen ons? De stellingen zullen betrokken worden en de strategieën voorbereid.
Wat een toestand in een wijk met tegen de 14.000 inwoners aan. Wat maakt het uit of er pakweg vijftig van de 120 leden stemmen voor aanblijven van dit bestuur zijn? Gaat het om het eigenbelang of om het belang van Beijum? Wat kan die meerderheid van luttele voorstemmers schelen? In de grootste wijk van de stad Groningen! Echt, 120 leden op 14.000 Beijumers! En het kan zo zijn vanavond dat van de vier of vijf promiel aanwezige Beijumers in De Kleihorn er 20 mensen meer voor aftreden zijn van het bestuur dan tegen.
Er moet een bewonersclub komen die honderden of duizenden Beijumers aan zich weet te binden. Daarvoor is betrouwbaarheid, transparantie en eerlijkheid een voorwaarde. Het kruideniersgedoe van vanavond interesseert me eigenlijk niet zo.
Waarom willen zo weinig mensen in de wijk zich verbinden met de bewonersorganisatie? Waarom is er geen vertrouwen? De pijlen zullen wellicht vanavond op de opgestapte mensen worden gericht of op ondergetekende. Over vertrouwen gesproken. In plaats van dat de club een betrouwbare en veilige overkoepelende organisatie is, gaan ze waarschijnlijk met de eigen teleurgestelde en gedesillusioneerde leden en bewoners in gevecht. En zal er een verdedigingslinie worden opgetrokken. Zitten ze er voor de wijk of enkel voor zichzelf? Wat een geestelijke armoede! Het kon wel eens zo zijn dat er zich vanavond meer mensen afmelden als lid dan dat er nieuwelingen bijkomen.
Morgen begint de lente en is het Goede Vrijdag...

Geen opmerkingen: