woensdag 12 maart 2008

ONTWIKKELINGEN 1e MONTESSORISCHOOL (DEEL1)

Han van der Vlist, directeur van de Montessorischool aan de Wibenaheerd, stuurde een verslag op over de ontwikkelingen van deze Beijumer school in beweging. Hij deed dit zo uitgebreid dat ik zijn verhaal in drie etappes zal plaatsen.

Na 23 jaar in een semipermanent gebouw gezeten te hebben ziet het er nu naar uit dat we eindelijk een nieuw gebouw krijgen.In dit stukje wil ik wat vertellen over de geschiedenis en de Montessorigedachte.
HISTORIE
Op initiatief van een groep ouders en leerkrachten is het Montessorionderwijs naar Noord-Nederland gehaald. Montessorionderwijs is onderwijs met een duidelijke visie. Een visie op opvoeding en onderwijs vanuit een krachtige leeromgeving! De school startte in het gebouwtje van kleuterschool de Madelief aan de Korreweg, waar we werkelijk pionierden met schilderwerk, tl-buizen aanbrengen en pylonen rond de gaten in de vloer. Daarna verhuisden we met 3 groepen naar de Korrewegschool.
Leerlingenprognoses en het huisvestingsbeleid maakten het mogelijk in Beijum een 4e openbare basisschool te huisvesten. Toen al was bekend dat er in de toekomst bestaansrecht voor 3 openbare scholen zou zijn. Inmiddels is obs De Kleihorn gefuseerd met obs de Beijumkorf. Sinds 1984 is de school gehuisvest in een semi-permanent gebouw aan de Wibenaheerd. Meerdere jaren gebruikten we tevens de dislocatie aan de Onnemaheerd. De aanbouw uit 1988 aan de Wibenaheerd van 6 lokalen is eveneens in semi-permanente stijl van trespapanelen, die afwijkend is van de houten oudbouw. Tijdens een brand in die aanbouw bewoonden we obs de Swoaistee en obs/buurtcentrum de Beijumkorf.
BELEVING HUIDIGE SITUATIE
Toen de school aan Wibenaheerd 358 werd gebouwd, lag deze in een open terrein met zicht op weilanden en goed zichtbaar voor de bewoners van de wijk Beijum. Langzamerhand werd de buurt volgebouwd en verschenen er zelfs flatgebouwen direct naast het schoolplein.
Het nauwe, donkere fietspoortje, waardoor de kinderen naar de sporthal lopen, wordt nog dagelijks als bedreigend ervaren. Een verzoek om de dijk achter de school deels te mogen laten verwijderen, zodat beter zicht op de school zou ontstaan en er meer buurtcontrole mogelijk werd, is afgewezen.
Daarnaast vertoont het huidige gebouw flinke tekenen van verval. Na flinke regenbuien hebben we vaak lekkages (in de herfstvakantie heeft 2 keer de hal onder water gestaan). De kozijnen raken verrot en de verwarming functioneert niet naar wens. Ook de speelplaats begint tekenen van verval te vertonen. Een groep betrokken ouders heeft daarom ook op een zaterdag de speelplaats een facelift gegeven
Kortom: het huidige gebouw is niet kindvriendelijke gelegen! Han van der Vlist.( wordt vervolgd)

Geen opmerkingen: