zaterdag 15 maart 2008

"DE BOB IS EEN GESLOTEN VESTING (2)" (ingezonden)


(Deel 2; zie ook gisteren)
Als u op bovenstaande foto klikt kunt u de actieposter lezen.


4. In de door Wim Klein gemaakte bijlage d.d. 21 oktober 2007 m.b.t. punt 4.1 voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de BOB d.d. 24 oktober 2007 staat bij punt 9: "Het bestuur gaat door met het gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de redactie. Bij een goede samenwerking hoeft dat geen problemen op te leveren, in tegendeel: samen maak je de krant veel beter."
Waarom trad het BOB-bestuur dan zo autoritair en hard op tegenover de redactie? Er was meer sprake van opleggen dan van overleggen!!! Op 11 oktober 2007 kreeg de redactie een “aanvullende notitie op kopij bestuur voor de wijkkrant oktober 2007”. Het ging vooral over de manier waarop het BOB-bestuur de redactie behandelde.

5. In de paragraaf van het Werkplan over "BOB-accommodatie, wijkkrant en website" voor de AV van 26 september 2007 staat:
A. "de BOB ontvangt een vergoeding per advertentiepagina maar blijft zelf eindverantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van de pagina's;
B. (...) en is de redactie voortdurend bezig te proberen inhoud, lay-out en opmaak van de krant verder te verbeteren."
De eerste citaatzin (A) is vanzelfsprekend fout, omdat de redactie, waaronder met name de eind- en hoofdredacteur, als zodanig eindverantwoordelijk is voor de inhoud en vormgeving van de Beijumkrant. Zie in dit verband de tweede citaatzin (B). Niet het BOB-bestuur. De redactie is een werkgroep van de vereniging BOB. Op grond van gedelegeerd vertrouwen. Elkaar ruimte geven!

6. Uit deze werkplanparagraaf van punt 5 over de wijkkrant kan niet geconcludeerd worden dat het bestuur van de BOB een redactiecoup kon en mocht plegen. Zie ook punt 3A, boven. Heel belangrijk. Citaatzin A van punt 5 en het citaat in punt 3A kunnen derhalve geen rechtvaardiging of vrijbrief zijn voor deze onverwachte coup.

Noot bij punt 6
Vergelijk in dit verband de werkgroep Groen & Grijs, welke binnen de BOB eveneens een behoorlijk eigenstandige positie heeft. Wim Klein van de werkgroep Groen & Grijs pleitte in het verleden tegenover BOB-voorzitter Henk Oostinga voor een zelfstandige positie van deze werkgroep binnen de BOB. Omdat de werkgroep Groen & Grijs bleef hameren op haar zelfstandigheid binnen de BOB, is Henk Oostinga in maart 2007 afgetreden als voorzitter van de BOB (zie het DvhN van 24 maart 2007, pagina 11, tweede kolom). De Beijumkrantredactie werd vanaf oktober 2007 door de BOB, onder leiding van Wim Klein, gekneveld. Hoe is deze innerlijke tegenstrijdigheid te verklaren?

© Kees Huizenga
(Deel 3 volgt morgen)

1 opmerking:

Anoniem zei

Hierbij de tekst van de gele poster, zoals gemaakt door Machteld Veenker.

Aan alle Beijumers:

!! Het bestuur van de Bewoners Organisatie Beijum (BOB) neemt de Beijumers niet serieus!!

!! Oproep voor de Algemene Leden Vergadering (ALV)!! Komt allen!!

*Weet u dat het bestuur van de BOB de Beijumkrantredactie heeft gekaapt?
Dit heeft zich afgespeeld in oktober 2007!

*Weet u dat u hierover niets in de Beijumkrant heeft kunnen lezen?
Weet u dat u al vijf maanden de Beijumkrant leest van een hele andere groep "medewerkers", w.o. het dagelijks bestuur van de BOB, dan u gewend bent? De oude redactie is eind 2007 in haar geheel weggeperst en weggepest!

*Bent u vóór een onafhankelijke Beijumkrantredactie?
Zonder directe bemoeienis van het bestuur van de BOB!

*Wilt u een BOB-bestuur dat Beijumers op een enthousiaste manier tegemoettreedt?
Het BOB-bestuur licht de bewoners van Beijum niet goed in over zijn wel en wee en hij is een in en op zichzelf gericht bestuur geworden!!

Zo ja, kom dan naar de ALV van de BOB op 20 maart a.s. !
In De Kleihorn aan de Fultsemaheerd
Aanvang: 20.00 uur !

Dit bestuur van de BOB moet weg ! Stem voor Beijum !

Door bij binnenkomst van de Algemene Leden Vergadering uw handtekening op de presentielijst te zetten, telt uw stem mee! Kom en neem uw medebeijumbewoners mee! Het gaat om een open Beijumgemeenschap! Geen gesloten vesting!