vrijdag 14 maart 2008

INLEIDING

Met het oog op het bemiddelingsgesprek tussen de leden van de oude Beijumkrantredactie en afgevaardigden van het bestuur van de BOB (28 februari) heeft Kees Huizenga een zakelijke gespreksnotie opgesteld. Met dit document wilde hij bereiken dat de discussie vooral zakelijk en zuiver zou worden gevoerd.
Deze notitie wordt in vier delen, als een vierluik, op Beijumnieuws gepubliceerd. In totaal zijn er tien punten van aandacht. Punt tien is een extra toevoeging. Enkele punten zijn op onderdelen aangepast.

Deze zakelijke notitie is mede tot stand gekomen in en na goed overleg met de volgende vier leden van de oude Beijumkrantredactie: Machteld Veenker, Liesbeth Kuiper, Luit Stuitje en Johan Fehrmann.
Wat betreft Kees Huizenga verwijs ik naar zijn artikel van 7 maart op Beijumnieuws: "BOB leeft eigen statuten niet na."
Kees Huizenga is een groot voorstander van een onafhankelijke redactie van de Beijumkrant.

1 opmerking:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.