zondag 16 maart 2008

"DE BOB IS EEN GESLOTEN VESTING (3)" (ingezonden)

Vervolg van gisteren

7. De nieuwe "medewerkers" van de Beijumkrant van oktober 2007 (niet genoemd in het colofon; er is geen nieuwe “redactie”) waren zelf verantwoordelijk voor de matige verslaggeving van de AV van 26 september 2007. Het BOB-bestuur was verantwoordelijk voor de mededelingen in haar rubriek "Van de bestuurstafel".

8. Hoe lang wil het (dagelijks) bestuur van de BOB het fysiek, bestuurlijk en organisatorisch volhouden om tevens op de stoel van de redactie te gaan zitten? Het ontwerp-redactiestatuut van ondergetekende maakt een dergelijke gang van zaken geheel onmogelijk. De AV benoemt in mijn proeve de leden van de redactie; niet het bestuur van de BOB. Om een toekomstige overval vanuit het bestuur van de BOB onmogelijk te maken. Dit is een bemiddelingsvoorstel.

9. Het valt zeer te betreuren en af te keuren dat de wijk Beijum vanaf oktober 2007 t/m heden (zie de Beijumkrant van februari 2008) niet door de BOB is geïnformeerd over de redactiecoup door het bestuur van de BOB. De wijk blijft helaas onkundig van relevante informatie. Wat is hiervan de reden? De BOB is gehouden de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) na te leven. Vanwege de OCSW-subsidie.

© Kees Huizenga
Deel vier komt morgen

Geen opmerkingen: