maandag 17 maart 2008

REACTIE VAN LEZER

Ik wil mij graag een goed beeld vormen dit probleem uit bestuurlijke interesse.Wat was er exact zo beledigend aan het verzoek aan de redactie om het werk aan de wijkkrant professioneler uit te voeren?Of was dit juist een afkeuring vanwege bepaalde spottende en sarcastische stukjes in 'Van de Heerd' verschenen in het voorjaar van 2007 die u als hoodredacteur schreef onder pseudoniem?Dat het bestuur dus feitelijk dit afwees en aldus meer greep op de wijkkrant wilde verkrijgen? Kunt u ook summier meedelen waaruit dat 'gevraagd en ongevraagd advies' bestond? Wilde het bestuur zich telkens met de inhoud bemoeien? Vonden ze dat de wijkkrant te zeer afgedwaald was van huis? De wijkkrant is en blijft uiteraard een uitgave van hen. Of gaat het om een botsing van karakters? Ik meen te hebben begrepen dat het B.O.B. bestuur nu uit andere mensen bestaat dan in het begin van 2007.Wat ik mij tevens afvraag is waarom ik her en der lees dat het hier zou gaan om een bestuurlijke coup vanuit het B.O.B.. De resterende redactieleden zijn toch uit solidariteit opgestapt nadat u zo niet langer wenste door te gaan? Kennelijk is de redactie het een-en-ander te verstaan gegeven op een wijze die dit heeft veroorzaakt, wat zeker niet professioneel is van dat bestuur. Tot slot: wat ik niet begrijp is waarom oud stadsdeel-coordinator W. Klein nu aangesteld is als vice-voorzitter van de B.O.B. Dit riekt mij naar bemoeienis vanuit de gemeente (R.O/E.Z.) en de huidige perikelen zouden m.i. van daaruit wel eens kunnen zijn geinitieerd en ontstaan.In afwachting van uw antwoorden, alvast bedankt daarvoor en sterkte ermee, Kazonga©

Beste KazongA,
bedankt voor de reactie en de interesse. De overige redactieleden zijn niet zozeer uit solidariteit met mij opgestapt. Deels wel maar voor het grootste gedeelte om de volgens hen "verpeste sfeer en bejegening." Het werkt niet als de ene groep vrijwilligers (net 3 weken in "dienst") een andere groep vrijwilligers (veel langer samen) opdrachten geeft. Klachten moeten er over elke krant kunnen zijn, ook over deze site. Maar dat rechtvaardigd geen ingrijpen, vooral niet omdat het nu ook klachten regent over de wijkkant. De redactie was altijd onafhankelijk en bepaalde de eigen koers. Met goed gevolg, derde wijkkrant van de stad en een aanmoedigingsprijs van de Fakkelcommissie Beijum. Vrijwilligers moet je koesteren en vertrouwen geven, iets wat niet gebeurd is. Dat de lay-out, druk en andere technische zaken zouden verbeteren, daar waren we het mee eens. Maar de inhoud en de stukken wilden we, zoals altijd zelf bepalen. Dat gevraagd en ongevraagd advies, daar heb ik een hele waslijst van, teveel om op te noemen. Maar er zat geen redactielid te wachten op "advies." We hadden het, als enthousiast en gemotiveerd team, veel te druk met ons vrijwillige werk voor de wijk.
Je kunt je als redactie wel aan gaan passen aan de grillen van een bestuur. Maar bedenk dat er zo weer een nieuw bestuur kan komen, deze week of volgend jaar. Die kunnen er weer heel anders over denken en weer hele andere plannen en/of "adviezen" hebben. Daarom moet zo'n redactie m.i. autonoom zijn en de eigen koers varen. Wél openstaand voor kritiek vanuit de wijk, transparant en kritisch naar het eigen functioneren kijken. Een bestuur moet m.i. dienend zijn (wat hebben jullie nodig?) i.p.v. bemoeizuchtig ( gevraagd én ongevraagd!). Zo was het ongeveer 20 jaar in Beijum. Tot oktober 2007. Jammer.

Geen opmerkingen: