zaterdag 8 maart 2008

" BOB-BESTUUR MOET FUNCTIE NEERLEGGEN."

(Ingezonden) Machteld Veenker is een Beijumse die actief is binnen het vrijwilligerswerk in de wijk. Zo doet ze werkzaamheden voor Stichting Stiel en is ze als vrijwilligster actief in Innersdijk. Afgelopen najaar verbond ze zich aan de redactie van de Beijumkrant. Haar aanvankelijke enthousiasme en motivatie verdwenen binnen zes weken als sneeuw voor de zon. Hieronder geeft ze op persoonlijke titel van haar teleurstellende ervaringen met de Bewonersorganisatie Beijum blijk.


Beste Bewoners van Beijum,

In de wijk staan nieuwe borden en daarop wordt ons de weg gewezen naar ons aller trots: “De Wegwijzer”. De Wegwijzer is een mooi gebouw geworden, maar zijn we trots op alle inhuizenden?
Dit gebouw in Beijum-Oost huisvest o.a. het bestuur van de BOB. De BOB wijst u de weg en brengt u veilig thuis, althans dat geldt voor het bestuur, want uw belangen staan boven die van hen. Zo moet het zijn, maar toch is dat helaas niet zo.

Mijn mening is dat dit bestuur meer zijn eigen belangen, een begeerd plekje binnen het bestuur, dan die van u behartigt en zo zijn hart op de verkeerde plaats heeft en dus zijn funktie neer moet leggen. Waarom?

Om wat er is gebeurd in de wachtswisseling -lees: machtswisseling- van de Beijumkrantredactie. Weet u dat de Beijumkrant die u nu leest al vijf maanden lang (!) van een totaal andere groep schrijvers is dan u tot nu toe gewend bent? Bent u daarvan op de hoogte gesteld, middels een bericht in de Beijumkrant?Nee, want dat paste niet in de strategie van het bestuur van de BOB.
Wat was die strategie?

Van de beheerder van dit weblog hebt u als lezer ervan al veel kunnen lezen over het wel en wee van de voormalige redactie van de Beijumkrant. Het leek en was een soap. Leuk om te lezen. Maar niet leuk in de gevolgen die dit heeft gehad.Het gaat misschien allemaal wat langs u heen, of misschien juist niet, maar met deze wachtswisseling van de Beijumkrantredactie is er iets helemaal misgegaan. En wel zo mis, dat u hiervan allang op de hoogte had moeten zijn.
De strategie van het bestuur van de BOB is dicteren, opleggen, verdoezelen, verzwijgen en negeren. Kortom dit bestuur doet aan wijkafbraak in plaats van wijkopbouw, wat zijn eigenlijke opdracht is.

Johan Fehrmann (beheerder van dit weblog) schrijft pittige stukjes die ook mij hier en daar wel eens scherp op de maag vallen en tevens en even vaak in lachen uit doen barsten. De scherpte van deze stukjes zouden de inzet van een conflict kunnen zijn, dat is menselijk. Wat kun je dan doen?

Je kunt dit onder het kleedje schuiven je kunt samen in therapie, je kunt zelf een stukje schrijven, dan blijft het leuk, je blijft er over mopperen, dat staat een ieder vrij of je vraagt een duel aan. Dat laatste zou ik dan graag op Plein-Oost gaan bekijken!
Maar iemand die critisch schrijft zou geen inzet van ‘wegpersen uit de pers’ mogen zijn. Toch is dit helaas gebeurd. Hier in Beijum, anno 2008.

In september en oktober vorig jaar ging het bestuur van de BOB zich plotsklaps op zo’n manier met de redactie bemoeien dat eerst Johan Fehrmann (die hoofd-en eindredacteur was) en daarna in de opvolgende maanden de hele redactie zich genoodzaakt heeft gevoeld om op te stappen!

Dus de redactie er is niet ‘zomaar’ vertrokken, maar de hele redactie is opgestapt wegens het eenzijdig opdringen en opleggen van adviezen en het negeren van gevoelens van vrijwilligers en zelfs het negeren van het vertrek van deze redactieleden, door het bestuur van de BOB ! Een bestuur, dat onder het mom van een “onprofessionele Beijumkrant” aan een hardwerkende en enthousiaste redactie “gevraagd en ongevraagd” adviezen dicteerde, een redactievergadering binnenstormde met “eisen” (citaten van het bestuur zelf), een redactieovername deed. Je kunt het gerust een coup noemen. De Beijumkrant stond een aantal jaren geleden als één van de beste wijkkranten te boek! En heeft vorig voorjaar ‘de aanmoedigingsprijs voor de Fakkeltrofee’ uitgereikt gekregen van medewerkers van Stiel en de gemeente, als zijnde een goed werkend team werkend naar een dito product in Beijum! Waarom geschiedde de aanval op de redactie?

Moest de toon ofwel de figuurlijke noot van Johan Fehrmann met zijn critische pen als columnist van de Beijumkrant gekraakt? Kennelijk, want precies één dag na zijn vertrek moest er al weer een andere hoofdredacteur komen. En niemand binnen het bestuur heeft via hun eigen vergadering aangedrongen op terugroepen van de ijverige en enthousiaste redactieleden, op volwassen overleg onderling en, het ergste, op het informeren van de Beijumbewoners van de redaktiewisseling! Want het (dagelijks) bestuur van de BOB schrijft nu zelf de Beijumkrant. Dat is dus een machtswisseling. Dit dicteren van adviezen ging zelfs zóver dat het bestuur de krant vóór publicatie wilde controleren op eventuele racistische opmerkingen. Van wie? En waar waren die dan geweest? Dat is toch te gek voor de pers? Dat is uitpersen. Dus dat riekte naar: opgeruimd staat netjes. Dat is toch te gek om los te lopen! En dát wilde de toenwerkende Beijumkrantredactie ook niet meer en koos in twee etappes noodgedwongen voor opstappen. Dat u allen, de bewoners van Beijum, niet op de hoogte bent gesteld van de redactiewisseling en dat ook de oude redactie is verhinderd om dit om dit aan u mede te delen, klopt toch van geen kant?
Waarom deed het bestuur van de BOB dat?

Duidelijker kan ik niet zijn: dit conflict is er één geworden op heel Beijumniveau. Immers, een bestuur van een bewonersorganisatie dat een conflict niet kan oplossen en de bewoners niet op de hoogte kan stellen van een machtsovername, is er slechts voor zichzelf.
En daaruit kan de conclusie getrokken worden dat -en velen delen deze mening- dat het hele Bestuur van de Bewoners Organisatie Beijum haar eigen verantwoordelijkheid dient te nemen en haar functie neer dient te leggen.
Op de aanstaande A.L.V. op 20 maart in de Kleihorn om 20.00 uur kunt u meestemmen in een gevraagd collectief aftreden van dit bestuur (als dat dan al niet is geschied).
Bij binnenkomst schrijft u zichzelf op de aanwezige presentielijst in en geldt uw stem mee in de stemming.

Ik zou zeggen: Beijumers, komt in grote getale!

Gegroet, een ongeruste medebeijumbewoner en oud-redactielid,

Machteld Veenker

Geen opmerkingen: