zaterdag 15 maart 2008

OPEN DAG DE ZIJLEN GREVINGAHEERD

Dit bord staat vandaag op het kruispunt Emingaheerd/Grevingaheerd. Een oproep om naar de open dag van de leefgroep van Stichting de Zijlen te komen. Ongeveer 15 meter van het bord verwijderd treft u op nummer 72 de ingang aan van de "open dag."
De naam de Zijlen is mooi bedacht. Uit de folder, die u op Grevingaheerd 72 kunt krijgen,: Zijlen is de Groningse benaming voor uitwateringssluizen. De zijlen lozen overtollig binnenwater in zee. Zij 'regelen' de waterhuishouding, zorgen ervoor dat het water in de juiste richting stroomt, dat er stabiliteit en evenwicht ontstaat.

Mooie en stevige naam. Stabiliteit en evenwicht. Zie www.dezijlen.nl

Geen opmerkingen: