dinsdag 18 maart 2008

VROUWENGROEP ORCHIDEE

( In gesprek met Anneke Molenhuis en Lettie Oostinga)

Ze hebben allebei oer-Hollandse namen en ook hebben ze geen kleurtje, laat staan dat ze een religieus gewaad dragen. Ze hebben geen inburgeringproblemen of een taalachterstand en fietsen doen ze al vanaf hun kindertijd. En toch zijn het vrouwen die elke maandagochtend trouw naar de bijeenkomst van Vrouwengroep Orchidee gaan. En waarom ook niet? Het is een internationale vrouwengroep en Nederlandse inbreng hoort daar vanzelfsprekend bij. Lettie Oostinga en Anneke Molenhuis, beiden woonachtig op de Beijumer kleigrond, geniéten van de gemêleerde groep. Ze gaan er niet alleen heen voor hun plezier maar leren ook veel van de bijeenkomsten. En hun bewondering en respect voor de buitenlandse vrouwen steken ze niet onder stoelen of banken.

Anneke wilde aanvankelijk een enkele keer komen maar bleef omdat ze het leuk en ontspannend vindt. Lettie voelde zich direct vertrouwd en had in het begin het gevoel dat de groep al langer bezig was. Ze spreken uiteraard vloeiend Nederlands maar worden toch ook af en toe geconfronteerd met een taalbarrière. Zo kunnen vrouwen uit de groep bijvoorbeeld een vraag met ja antwoorden maar het blijkt soms achteraf dat ze dan toch iets anders bedoelen. Langzaam en eenvoudig praten is belangrijk in het contact:” Ik heb geleerd om niet te snel voor anderen te denken of in te vullen. De groep is een leerschool voor mij, ik vind het boeiend om in een groep vrouwen met verschillende kwaliteiten en achtergronden te zitten”, aldus Anneke

Lettie erkent het verschil in ontwikkeling ten opzichte van de anderen maar stelt ook dat alle vrouwen in de groep gelijkwaardig zijn: “Ik vind het knap hoe de vrouwen vanuit een ander land en cultuur hier in Nederland leren praten en schrijven. Sommigen hebben altijd van rechts naar links geschreven, dat moeten ze nu allemaal leren omdraaien. Ze hebben veel in hun mars ook al ontwikkelen ze zich op een andere manier en op een ander niveau.”

De genoemde gelijkwaardigheid staat, naast het plezier wat ze beiden beleven, bij zowel Lettie als Anneke centraal. Geen sprake van een bevoogdende rol omdat ze toevallig Nederlanders zijn. Net als alle andere vrouwen gaan ze ook naar de bijeenkomst voor een stukje eigenbelang. Lettie:” Ik woon al jaren in Beijum en vind het heerlijk om deel van de groep te zijn. Door deel te nemen aan Vrouwengroep Orchidee doe ik iets wat ik normaal nooit doe, en het programma vind ik erg gevarieerd waardoor het voor mij erg ontspannend wordt.” Anneke vindt deelname aan de vrouwengroep erg verfrissend en geniet van de alledaagse en eenvoudige dingetjes:” We hebben een paar weken geleden met zijn allen een ontbijt gehad in de Ikea. Sommige vrouwen waren daar nog nooit geweest. Het was een prachtige ochtend.”

Vrouwengroep Orchidee
Elke maandagochtend vanaf 9.30 in de Kleihorn
Deelname en oppas gratis
Koffie, thee 50 cent

Zie ook www.beijum.nl

Geen opmerkingen: