zondag 9 maart 2008

JONGEREN IN DE MUNSTERHEERD

(bron: http://www.lentis.nl/)
Vanaf 1 maart 2008 is Jonx, jeugd geestelijke gezondheidszorg van Lentis in samenwerking met Accare, gestart met een beschermende woonvorm in De Munsterheerd in de Groninger wijk Beijum. In De Munsterheerd kunnen jongeren langere tijd onder begeleiding wonen en tegelijkertijd elders worden behandeld. Half april 2008 zullen er 24 jongeren in de woonvorm wonen. De woonvorm voorziet in een grote behoefte.
Er is een tekort aan geschikte woonvormen voor jongeren. Nu komen jongeren vaak terecht in een woonvorm voor volwassenen die kampen met langdurige psychiatrische problemen. Daar krijgen ze vaak onvoldoende uitdagingen, waardoor ze hun ontwikkelingskansen niet goed benutten.
De beschermende woonvorm van Jonx is er voor jongeren van 14 tot 23 jaar die nog niet zelfstandig kunnen wonen. In de woonvorm bieden we jongeren de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op het gebied van opleiding, scholing en vrijetijdsbesteding. We onderzoeken de mogelijkheden voor werk of vrijwilligerswerk en leren ze om zo zelfstandig mogelijk te worden.
Jonx heeft zestien appartementen in het appartementencomplex De Munsterheerd in Groningen. In die zestien appartementen zullen 24 jongeren hun intrek nemen. De eerste veertien jongeren zullen rond 1 maart 2008 in de Munsterheerd gaan wonen.


Bewoonster Frieda Molenberg geeft tot nu toe aan dat ze geen last heeft van de invasie van jongeren:"maar het is hier niet voor gemaakt, dit is een seniorenflat en ik vind dat senioren goed moeten kunnen wonen op Beijum." Frieda heeft een eigen website: http://www.levenmetzuurstof.nl/

Geen opmerkingen: