vrijdag 14 maart 2008

Nachrift/commentaar Montessorischool

U begrijpt dat mij, als ex-redactielid, de zinsnede over de grieven van de schoolleiding richting Beijumkrant opvielen. Maar niet alleen de directie van deze school had moeite met de amateuristische manier van verslaggeven( kun je als bestuurslid, redacteur én actievoerende omwonende een objectief en onafhankelijk stuk schrijven?). Ook de Rode Pimpernel was not amused over een publicatie waar geen hoor en wederhoor (ouders van kinderen en omwonenden die wél positief waren over de bouwplannen) werd toegepast.
Er leven meer klachten vanuit de wijk. Mensen van Innersdijk, iemand van de Speel-o-theek, en ettelijke buurtbewoners hebben hun grieven bij mensen van de opgestapte redacte aangegeven. De toonzetting, benadering of berichtgeving stuitte hun tegen de borst.

Van een ex-collega weet ik dat er veel klachten zijn binnengekomen. Het zal niet voor niks zijn dat de inlogcode van de webmail van de wijkkrant binnen twee maanden drie keer is veranderd. Er is gewoon iets wat de wijk niet mag weten. Het gaat me te ver om klachten van mensen hier te publiceren, maar ze zijn er wel degelijk.

Welke kant het de komende week uit gaat maakt me niet zoveel uit. Als het maar eerlijk gaat, open en betrouwbaar. Laat u bijvoorbeeld niet in slaap sussen door opmerkingen al zou het bestuur van de BOB het initiatief voor een bemiddelingspoging hebben genomen t.o.v. de opgestapte mensen. Dat is een leugen. De waarheid is dat deze hele zaak het liefst in een doofpot was gehouden. Na een publicatie wilde het bestuur ineens praten. Niet om de gevoelens van de opgestapte mensen te horen en te respecteren, ook niet voor een kritisch en eerlijk zelfonderzoek. Nee, er moest aangetoond worden dat de publicatie niet objectief was en onwaar. Geen zelfreflexie, geen zelfreinigend vermogen en geen waarheid. De eigen positie en de beeldvorming moet "positief" voor het voetlicht worden gebracht.

Het wachten is op een verslag van een "bemiddelaar" van Stichting Stiel die op de 28e februari een gesprek voorzat waarin beide partijen werden gehoord. Dit laat wat lang op zich wachten. Kan het zijn dat de inhoud van de stukken niet bevallen en dat er gemanipuleerd moet worden? Moet er "goed" naar buiten worden gekomen?
Als je écht voor de wijk bezig wil zijn ben je ook bereid om op te stappen als je geen draagvlak hebt. Kiest Beijum voor voor transparantie, eerlijkheid, draagvlak en betrouwbaarheid?
Hoe het ook zij, ik zal nieuws uit de wijk blijven verslaan. Voor 99% opbeurend en positief nieuws. Maar er kan eens wat tussen zitten wat niet iedereen bevalt. En zo hoort het.

1 opmerking:

Anoniem zei

1. De BOB en de Montessorischool

In het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de BOB van 20 februari 2008, naar aanleiding van opmerkingen over het verslag van de vergadering van het AB van de BOB van 30 januari 2008, staat bij punt 3.2. onder punt D:

"D. Montessorischool: nieuwe schuurtjes blijken hele doorgang naar rotonde Wibenaheerd te blokkeren. Bewoners zijn procedure tegen de schuurtjes gestart. Anna heeft zelf ook een bezwaarschrift ingediend. Eventuele vervolgacties BOB overleggen met school. Laatste is toch weer niet helemaal goed gegaan. Vervolgbericht Anna over de schuren heeft toch weer in de kop ook nieuwbouw Montessorischool meegekregen. Anna heeft inmiddels bij de school excuses gemaakt. Voor ons is daarmee dit voorval afgedaan." Einde citaat.

Het betreft hier Anna Riemersma, eerste secretaris van de BOB. Ik wacht af of hierover iets in de Beijumkrant van maart 2008 komt te staan.

2. De meerdere petten van Anna Riemersma

Het zou van wijsheid getuigen indien Anna Riemersma in de Beijumkrant duidelijk mededeelt of zij haar artikelen als hoofdredacteur/eindredacteur schrijft, als eerste secretaris van de BOB (vanaf 26 september 2007) of op persoonlijke titel. In de Beijumkrant van november 2007 schrijft Anna Riemersma op de voorpagina en op pagina 6 een lang artikel. De kop luidt: "De Rode Pimpernel breidt uit: buren niet blij". Ondertekend met A.R. Ik verwijs in dit verband tevens naar haar artikel in de Beijumkrant van december 2007, pagina 5, getiteld: "De Rode Pimpernel en de buren". Eveneens ondertekend met A.R.

Over de Montessorischool heeft Anna (zij woont naast deze school) voor haar bestuurslidmaatschap van de BOB in de Beijumkrant eveneens persoonlijke artikelen of stukjes geschreven. Ondertekend met A.R. In de Beijumkrant van oktober 2007 staat op de voorpagina een artikel met de kop "Montessorischool: eindelijk nieuwbouw". Geen ondertekening, maar het is onmiskenbaar geschreven door Anna Riemersma (privé, als eindredacteur/hoofdredacteur of namens de BOB?). Het is een goede gewoonte om de persoon van de (publieke) zaak en/of de BOB te scheiden. Anna dient geen meerdere petten op te zetten. Toch? Dit is een procedurele opmerking over publieke omgangsvormen.

3. Conclusie

Jammer dat er geen ONAFHANKELIJKE Beijumkrant meer is!!! Dat blijkt in de barre praktijk in Beijum...