vrijdag 14 maart 2008

MONTESSORI-ONTWIKKELINGEN (SLOT)

( zie ook gisteren en eergisteren; deel 1 en 2)
De stand van zaken tot nu toe.
Op woensdag 26 september 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwbouw van de 1e openbare montessorischool. Wij hebben dit op een bescheiden wijze gevierd.
De aanvraag voor de bouwvergunning is ingediend en we wachten op de uitslag van de inspraakprocedure.Inmiddels zijn de nieuwe bergingen opgeleverd en de oude bergingen gesloopt. Kortom er gebeurt nu het een en ander.
In tussentijd zijn wij ook gestart met het aanvragen van subsidies voor de realisering van een mooie speelplaats.
Ik heb al aangegeven dat wij hier heel graag de buurt bij willen betrekken. De speelplaats moet een gezamenlijk project worden van buurt en school. Wij zullen hier het initiatief toe nemen.
Ik begrijp dat het omgevingsplan voor de buurt niet acceptabel is. Ik ben blij dat er geen bezwaren zijn tegen de bouw van de school. Op basis van respect hebben wij deze standpunten aangehoord en ook besproken.
Wij hebben ons dan ook erg gestoord aan de publicaties in de Beijumkrant. (deze publicaties verwijt ik overigens niet de buurtbewoners; zij staan hier buiten) Er verschenen artikelen met de in de kop “altijd de montessorischool”, terwijl de inhoud van de artikelen een heel andere lading had. Onze MR heeft hier met het bestuur over gesproken en ze zijn tot goede afspraken gekomen.

Wij hebben als school een nieuwe start gemaakt en zijn op de goede weg vooruit. Wij willen positief de toekomst inkijken en zijn daarvoor met iedereen (team, ouders en kinderen) heel hard aan het werk. Een nieuw gebouw is daarvoor bittere noodzaak.
Han van der Vlist
(directeur)

Geen opmerkingen: