maandag 17 maart 2008

"DE BOB IS EEN GESLOTEN VESTING (4)" (ingezonden)

Vervolg van gisteren

10. Binnen de geledingen van de BOB is serieus overwogen om van de Bewonersorganisatie Beijum een stichting te maken. In de “gespreksnotitie”, getiteld: “BOB: stichting of vereniging?”, te behandelen bij agendapunt 4.4. voor de bestuursvergadering van de BOB d.d. 8 januari 2008 staat het volgende voorstel: “De BOB is op dit moment een vereniging. Dat heeft voors en tegens. Op dit moment is er geen aanleiding om een publieke discussie te openen, waarbij de verenigingsvorm ter discussie wordt gesteld. Tot nader order blijft de BOB een vereniging en stelt zich tot taak om als bewonersvereniging zo goed mogelijk te functioneren.” Einde citaat.

Hierover heeft de Beijumkrant van januari 2008 en later niet bericht! De “complicaties” van een verenigingsvorm zijn volgens deze notitie onder meer: “een ALV kan een bestuur aan banden leggen” en “buitenstaanders kunnen een 'overval' plegen door lid te worden”. Medewijkgenoten in Beijum worden in deze notitie nota bene gezien als “buitenstaanders”. Met andere woorden: binnen de BOB leeft een naar binnen gericht bastiongevoel en defensief vestinggevoel! Terwijl deze club er voor de hele wijk dient zijn!!! Daarom krijgt de BOB immers een forse subsidie van de gemeente Groningen?

De BOB kan in redelijkheid niet “tot nader order” beslissen om een vereniging te blijven! Dat is aan de mondige leden van de BOB. Volgens de nieuwe Algemene Subsidieverordening, ingegaan per 1 januari 2008, kan een (nieuwe) wijkorganisatie inderdaad de rechtsvorm van een vereniging of stichting hebben. Het is wel zo (wijk)democratisch dat de BOB een wijkvereniging blijft. Toch? Met een onafhankelijke wijkkrant!

© Kees Huizenga
Dit was het laatste deel van een vierluik. Zie ook zijn bijdragen van de vorige dagen.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Zover ik mij kan herinneren ( als oud voorzitter) is elke bewoner van Beijum automatisch lid van de BOB, mits deze aangeeft hier geen gebruik van te (willen) maken.
De gemeente betaald(e) een bedrag per inwoner van beijum.
Dit staat nog steeds in de statuten of moet gewijzigd zijn?

Anoniem zei

Er zijn nieuwe statuten van de BOB. Ik verwijs naar de notariƫle akte van 6 december 2006. Ondertekend door oud-voorzitter Henk Oostinga en oud-secretaris Trea Pestman.

De BOB moet dus actief leden werven!!!