donderdag 13 maart 2008

MONTESSORI-ONTWIKKELINGEN (DEEL2)

Directeur van der Vlist vervolgt zijn verhaal.( zie gisteren)
PEDAGOGISCHE WENSEN & MONTESSORI-VISIE
Het plaatsen en ontwerpen van een ‘reguliere’ basisschool is al geen routineklus, het lokaliseren en ontwerpen van een Montessorischool stelt extra hoge eisen aan beleidsmedewerkers en architecten. Immers, in het Montessorionderwijs maakt het schoolgebouw nadrukkelijk deel uit van de voorbereide omgeving, wat het noodzakelijk maakt dat bij de bouw betrokkenen zeer goed op de hoogte zijn/worden gesteld van de specifieke eisen die Montessorionderwijs aan het gebouw stelt.

Een goed voorbereide omgeving is het geheel van voorzieningen, waarbij een kind zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Dat niet alleen het gebouw zelf, maar juist ook de ‘buitenomgeving’ van dat gebouw hierin een essentiële rol speelt, moge duidelijk zijn. Onder de karakteristieken van de voorbereide omgeving in het Montessorionderwijs valt bewegingsruimte, hetgeen direct gevolgen heeft voor de bouwkundige voorzieningen. (plein, schakelingen, diversiteit, beslotenheid, juiste verhoudingen, bewegingsruimte, tuin, context, podium).
Waar jonge kinderen nog veelal de diversiteit in de beslotenheid van het eigen lokaal en gebouw ervaren, worden de oudere leerlingen, 6-12 jarigen, meer maatschappelijk betrokken, door o.a. activiteiten die een beroep doen op medeverantwoordelijkheid ook buiten het gebied van de eigen klas en school.
Kortom: een gebouw voor onderwijs midden in de maatschappij, op een centrale plek.
Montessorionderwijs stimuleert die verkenner in het kind en organiseert excursies, contacten in de wijk, ervaringen/experimenten in de natuur en buitenspel:
- Het jongere kind ontdekt de directe schoolomgeving, het oudere kind maakt kennis met (inter)culturele en maatschappelijke activiteiten in buurt en stad.
- De samenwerking in Vensterwijk Beijum en buurtnetwerken etc. vraagt om een zichtbare en meer centrale ligging voor wijkbewoners en wijkinstanties.
- Naast kinderwerktuinen, waar groepen onder begeleiding van tuindeskundigen werken, dient een educatieve tuin naast de school een kind voldoende uitdaging te bieden om tot handelen te komen.
- Het ‘continurooster’ met een overblijfsysteem voor alle kinderen is een bewuste keuze, waardoor kinderen en volwassenen elkaar in een meer huiselijke sfeer ontmoeten. Een schoolplein met een ruime uitstraling en voldoende speelruimte voor alle kinderen is onontbeerlijk. Een ruime blik naar buiten vergroot de leefbaarheid in en rond het gebouw.
(morgen laatste deel)

Geen opmerkingen: