vrijdag 14 maart 2008

WEES SLIM!

BSLIM! in Beijum-Oost, Groningen

Probleemstelling:Hoe bevorder je de betrokkenheid, normen en waarden en zinvolle vrijetijdsbesteding voor 10 tot 15 jarigen zodat problemen op het gebied van onderwijs, opvoeding en gezondheid zullen verminderen? Bovenstaande komt van:

http://xs2.kpnis.nl/web/show/id=61793/contentid=6766


Bslim, een Gronings voorbeeld
Een Gronings Steeds minder jongeren in Groningen zijn lid van een sportvereniging. Ook laten ze gezonde voeding steeds vaker links liggen. Het project Bslim, de Groningse vertaling van het BOS-project, wil jongeren in beweging te krijgen

Achter de computer zitten en bijvoorbeeld zitten bloggen met een zak chips is lekker. Maar ga ook bewegen want anders word je te dik. Kortdoordebocht is dit de strekking van Bslim.
Ook Beijum doet mee aan dit project. Kijk voor info op bovenstaande link of op de onderstaan van LPB, het platform voor wijkgericht werken.
http://www.lpb.nl/index.php?option=com_publications&task=view&id=146

Geen opmerkingen: