dinsdag 7 april 2009

HOEZO BAALT BEIJUM VAN DE TRAM?

Een eigenaardig bericht vandaag op de site http://www.dvhn.nl/
Beijum baalt van de tram
De tram maakt het openbaar vervoer in de stad Groningen ronduit onaantrekkelijk voor de buitenwijken. Dat schrijft de bewonersorganisatie Beijum (BOB) in een brief aan B en W.
Secretaris Anna Riemersma van de vereniging BOB vraagt in de brief onder meer of het eurokaartje blijft bestaan na de komst van de tram.
Ze denkt dat bewoners van buitenwijken straks net zo lief met de auto naar het centrum gaan, terwijl ze nu nog de bus pakken. "Iedereen wil naar de Grote Markt, maar de bussen moeten daar straks omheen rijden. Als je dan toch moet lopen, kan dat ook vanuit een parkeergarage. Een tramroute door de binnenstad zal alle bussen van de Grote Markt verdrijven met als consequentie dat het openbaar vervoer vanuit de wijken per definitie slechter wordt", concludeert de bewonersorganisatie.


Eigenaardig omdat Beijumers hier niet naar de eigen meningen wordt gevraagd. Vreemd dat een marginale wijkclub zo'n eigen politieke stellingname durft in te nemen. Op de video die gemaakt is door Hilda Hofstra laat toch menig Beijumer zich positief uit over de komst van de tram, er leven verschillende meningen. Wat een onzin om te veronderstellen dat Beijumers na de komst van een tram net zo lief met de auto naar de binnenstad zullen afreizen. Kan hier niet eerst beter gedegen onderzoek worden verricht voordat de eigen bevoogdende mening met tromgeroffel in de publiciteit verschijnt? ( of naar B&W wordt gestuurd)Wie zegt dat Beijumers die lijn 6 naar de stad nemen niet naar het Hoofdstation gaan of verder? Of eerder, bij het UMCG uitstappen?Hoezo maakt het geen verschil of mensen vanaf een parkeergarage naar de binnenstad moeten lopen of vanaf een uitstapstation? Worden mensen die vanwege het milieu niet meer met de auto naar de stad willen niet meer serieus genomen? Het is stuitend dat de eigen politieke mening over de hoofden van Beijumers heen gebruikt wordt. Geen Beijumer is naar de mening gevraagd en toch wordt pontificaal beweerd dat Beijum baalt van de komst van de tram. De zaak ligt toch heel wat genuanceerder. Eens temeer blijkt dat de Beijumer bevolking niet serieus wordt genomen door de club. Nogmaals, het blijft een vreemde en brutale gewaarwording dat SP-bestuursleden hun eigen politieke mening over de hoofden van de Beijumers heen durven te strooien. Niet iedereen in Beijum baalt van de tram, er zijn er ook zat die de komst ervan met enthousiasme tegemoet zien.
http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/beijumers-moet-de-tram-komen-of-niet.html
http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/de-tram-en-beijumnamens-het-project.html
De grotere versie van de video is ook op You Tube te zien. http://www.youtube.com/watch?v=bffPc24udDU

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Johan, ik raad je aan de berichtgeving over deze mensen te staken.Waarom zou je nog aandacht aan zo'n geisoleerd groepje mensen besteden? De meeste mensen weten best dat ze er voor hun eigen behoefte bijzitten. Ik geniet van je blog en velen met mij. Ik raad je aan om je op de leuke en opbouwende dingen in de wijk te concentreren. Vriendelijke groeten, Nynke Venema

S. Zuidema zei

Het is in ieder geval positief dat er iets ligt bij de gemeente over een mening vanuit Beijum en dat die niet best is wat betreft tramlijn 2.

Het is alleen een gemiste kans om de auto als argument te gebruiken. Ik ben absoluut voor een autoluw binnenstad. Maar om nu of straks een auto te gebruiken om in de binnenstad te komen? Je kunt dan beter nog lopend gaan bij wijze van spreken. Dat van het eurokaartje is trouwens wel een belangrijk ding om te onthouden.

Puur de gebruiksvriendelijkheid en het gemak van het huidige OV (dat je met buslijn 3 en 6 zonder overstappen het hoofdstation kunt bereiken) zou voldoende argument moeten zijn om een welwillende luisterende gemeente over te halen dat de huidige plannen voor lijn 2 niet realistisch zijn. Je zou ze voor straf een maand lang dat traject moeten laten afleggen.

Wat betreft de BoB en de tramlijn: Het is in ieder geval fijn dat iemand iets laat horen. En de kritiek dat er geen bewoners bij zijn betrokken is imho terecht. Er zou bijvoorbeeld een website op gezet kunnen worden met een discussie forum (in ieder geval een plek waar objectief en stevig gepraat kan worden en niet onderhevig is aan meningmoderatie) en het adres op een poster zetten en flyeren door Beijum. Ik zeg maar wat.


Los van de tramlijn.

@ anoniem: het alleen over leuke en opbouwende dingen hebben is imho struisvogelgedrag. Op zijn tijd zou er best aandacht mogen worden gegeven aan zaken die niet goed lopen wat het onderwerp ook mag zijn.

@ eigenaar van dit blog: het zou een stuk makkelijker zijn als de bronnen direct aangeklikt kunnen worden i.p.v. te moeten laten zoeken. Dan bedoel ik in dit geval dvhn.nl: [url]http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/article4566647.ece/Beijum_baalt_van_de_tram[/url] Dit is het betreffende artikel.

En nog een keer @ eigenaar van dit blog: Die video over de Beijumers en de tramlijn is eerlijk gezegd maar wat eenzijdig. Veel mensen weten of wisten toen niet wat er voor opgegeven gaat/moet worden. Volgens mij zat het zelfs in die video (of toch misschien ergens anders) dat er gezegd werd "ja maar als de tram straks komt moet u wel overstappen" dat de mening toen al omgegooid werd dat men de tram toch niet zat zitten.

Ik ben verder voor de tram maar zonder overstappen vanuit Beijum en Lewenborg naar het hoofdstation. Dus meteen doortrekken door deze wijken en niet stoppen bij Kardinge met een belofte om het later uit te breiden. En dat het eurokaartje blijft.

Johan Fehrmann zei

Er is weer een anonieme reactie verwijderd. Als de persoon nou met naam reageert kan het blijven staan. De eerste reageerder weet klaarblijkelijk niet hoe de reactiemogelijkheid werkt maar heeft keurig de naam eronder gezet. Mijn mening over de tram wordt gevraagd: ik zie voordelen én nadelen, ik ben er zelf niet over uit of de tram wel een goeie zaak is. Het gaat om de procedure, mag iedereen zijn of haar eigen mening bepalen? Een klein groepje vrijwilligers hoeft zich niet voor te doen als "de stem van Beijum." Doen ze dat wel dan hebben ze het m.i.niet goed voor met de wijk en mag er kritiek zijn.Want voorstemmers mogen ook gehoord worden, dat is democratie. (geen discussie verder)

Anoniem zei

Reactie op mijnheer Zuidema: ik pleit niet alleen voor positieve en opbouwende stukjes. Maar dat verhaal over de BoB mag nu toch zo langzamerhand een keer bekend zijn. Waarom zou je steeds aandacht besteden aan een handjevol mensen die zichzelf graag als belangrijk ziet voor Beijum? Kan iemand me uitleggen hoe ik met mijn eigen naam kan reageren? Vriendelijke groeten, N. Venema.

karin zei

Ik ben voor een tram mits idd het eurokaartje blijft en ik ook vanuit beijum hetzij met de tram hetzij met de bus in een ruk naar het station of naar de stad kan.


En met naam reageren:
Vink bij kies indentiteit naam aan vul je naam daar en klaar

Hans K zei

@Zuidema,
Leuk voorstel om bijvoorbeeld d.m.v. een forum als onderdeel van een wijkwebsite reacties te kunnen geven. Dan zal de Bob echter wel een keer met een site moeten komen. Op www.beijum.org (de website van de Bob) staat volgens mij al meer dan een jaar dat de Bob bouwt aan een nieuwe site. Wanneer dan....? Dan is het weblog van Johan een betere plek voor iedereen om informatie over Beijum te vergaren.....

Kees Huizenga zei

Over de Regiotram, Beijum en de BOB

Het Dagblad van het Noorden kopt op de stadsvoorpagina d.d. 8 april 2009: “Beijum neemt het op voor de bus” (auteur: Frits Poelman). Op de website van het DvhN van 7 april 2009 staat: “Beijum baalt van de tram” (de vrijheid van de multimediaredactie van het DvhN).
De vraag is of de BewonersOrganisatie Beijum met ongeveer 175 leden namens de wijk Beijum (met ± 13.500 inwoners) kan spreken. Over de inspraakreactie van de BOB d.d. 15 maart 2009 is de wijk immers totaal niet gehoord! Kortom: de BOB neemt de bewoners van Beijum niet serieus. Er is sprake van autoritair bestuur! Tijdens de laatste ledenvergadering van 24 maart jl. is helaas niet over de regiotram gesproken. Zie het verslag van Hilda Hofstra op Beijumnieuws van 25 maart 2009: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/bewonersclubvergadering-17-aanwezigen.html
De kop in het DvhN moet daarom luiden: Het DB van de BOB (vier leden) neemt het op voor de bus. In de Voortgangsrapportage van 3 maart 2009 voor de ledenvergadering van 24 maart 2009 stond dat het bestuur van de BOB een inspraakreactie had verstuurd (verleden tijd; maar helaas geen bijlage), maar deze werd pas op 15 maart 2009 gemaakt. Deze is waarschijnlijk niet uitgedeeld tijdens de AV van 24 maart 2009. Deze inspraakreactie is opgesteld door de eerste secretaris van de BOB: mevrouw mr. drs. Anna Riemersma.

De BOB had, gegeven haar statuten, een hoorzitting of hoorzittingen over de regiotram kunnen houden. Hierbij past echter wel een formele en inhoudelijke kanttekening. In de Stadsberichten van de Groninger Gezinsbode van 18 februari 2009 staat: “Inspraak voorkeurstracé Lijn 1 Hoofdstation - Zernike”. Met andere woorden: geen inspraak over Tramlijn 2 met de route: Hoofdstation - UMCG - Kardinge, welke volgend jaar plaatsvindt (bron: de projectsecretaris van de Regiotram, de heer mr. J.C.F. Broekhuizen, tegen ondergetekende op maandag 6 april in het Regiotramkantoor aan de Oosterstraat 56A). Tramlijn 1 gaat dus niet over Beijum, Kardinge en Lewenborg. Zie verder: “Sporen naar de toekomst, Tram en trein in de regio Groningen – Assen”, tweede druk, februari 2009, pp. 39-40.
In mei 2008 verscheen de eerste Tramkrant. Op 5, 6 en 7 juni 2008 is er in en rondom de Martinikerk de Regiotram Manifestatie geweest. In maart 2009 verscheen de tweede Tramkrant. Vanwege de inspraak over tramlijn 1.

In de Beijumkrant van februari 2009 stond een geprononceerd en politiek getint voorpagina-artikel van hoofdredacteur/eindredacteur Anna Riemersma (AR). Veel wat reeds in de Beijumkrant van februari 2009 werd vermeld, stond geheel voorspelbaar tevens in deze inspraakreactie. “Korte lijnen” en “dubbele petten”, geheel in lijn met de introverte traditie van de Socialistische Partij. Hierbij werd de indruk gewekt dat Tramlijn 2 eveneens onderdeel van de inspraak was. Citaat uit deze Beijumkrant/BOB-krant, vierde kolom, bovenaan, over de rit Beijum - Martiniziekenhuis:
“Kom daar straks eens om als tramlijn 2 er ligt: eerst mag je met een pendelbusje naar Kardinge, daar moet je overstappen op de tram, die je naar het hoofdstation brengt; daar mag je voor de tweede keer overstappen op een bus(je) naar het ziekenhuis” (het Martiniziekenhuis, KBH). Nu kan men voor één euro met buslijn 6 vanuit Beijum klantvriendelijk naar het Martiniziekenhuis, zonder over te moeten stappen. Mevrouw Riemersma heeft hier wel een punt. Het openbaar vervoer moet wel goedkoop en betaalbaar blijven!

Wat betreft Tramlijn 1 schrijft AR in de Beijumkrant van februari 2009, derde kolom, bovenaan:
“Stel dat het college haar zin krijgt en er komt een route over de Grote Markt, dan wacht de (regio)reiziger echter niet een glorieuze uitstapplek op de Grote Markt met uitzicht op Stadhuis en nieuwe Oostwand, nee, men mag de benen weer strekken op tramhalte Kreupelstraat, want op de Grote Markt is geen ruimte voor een halte (zie figuur 21, pagina 55, Voorkeurstracé 1e lijn).”
Dit is Variant D, dubbel door de Oosterstraat. Welnu: of je nu uitstapt op de Grote Markt of bij de Kreupelstraat (bij de pin-automaten); je bent vlakbij het Stadhuis, V & D, de Herestraat, het Waagplein en het toekomstig Groninger Forum.

Ik vind het best dat de het DB van de BOB of Anna Riemersma het opneemt voor de bus. Wat echter niet door de bestuurlijke beugel kan, is dat de BOB geen hoor en wederhoor in de wijk Beijum gepleegd heeft, gegeven haar statuten. Omdat de BOB de wijk niet heeft betrokken bij haar inspraakreactie, kan en mag niemand concluderen dat deze inspraakreactie de mening van de grote wijk Beijum vertolkt. Niet namens de wijk Beijum!

Volgend jaar kan de projectleiding van de Regiotram inzake de beoogde tramlijn 2 informatiebijeenkomsten of inspraakbijeenkomsten gaan organiseren. In goed overleg met de bewonersorganisaties van onder meer Beijum, De Hunze/Van Starkenborgh en Lewenborg. Dit heb ik op 6 april 2009 aan de heer Hans Broekhuizen geadviseerd. Hij was het met mij eens. Het gaat om goede informatieverschaffing en draagvlakverbreding voor de regiotram. Om goede procedures, waarbij de bevolking serieus wordt genomen. Niet solistisch: “over u, zonder u”.

Wat betreft buslijn 10, de (oude) route tussen Beijum en Zernike, is de BOB in haar inspraakreactie “voorbarig” geweest (citaat van de BOB: “We vinden het ook positief dat lijn 10 in 2010 weer in ere wordt hersteld”). Het Openbaar Vervoer-Bureau Groningen – Drenthe gaf in het DvhN van 8 april jl. te kennen, dat Beijum “een redelijk snelle verbinding met Zernike heeft via een overstap op de Grote Markt”.

Binnen de Provinciale Staten wordt de regiotram kritisch bekeken. Zie het volgende bericht van RTV Noord van heden:

GRONINGEN - Provinciale Staten zetten grote vraagtekens bij de komst van de RegioTram in de stad Groningen. Dat bleek woensdagavond tijdens het eerste Statendebat over de RegioTram.

Alle fracties zijn kritisch over het nieuwe vervoersysteem. Het grootste probleem lijken de kosten van de tram. De exploitatie is nog niet sluitend en het prijspeil zal in de toekomst waarschijnlijk flink stijgen. Het vervoerssysteem wordt dan flink duurder dan de geraamde 700 miljoen euro. Daarnaast benadrukt de ChristenUnie dat er in de toekomst in het openbaar vervoer bezuinigd zal worden.

Volgens de fracties is er nog niet voldoende gekeken naar alternatieven van de tram, zoals de bus. De VVD pleit er opnieuw voor dat een kabelbaan in overweging wordt genomen. De PvdA eist snel een overzicht van alle risico' s. 'Alles moet op tafel voor we een besluit nemen.'

Anoniem zei

Denk je dat Anna Riemersma bestuurder is van de SP?
Want dat is niet zo.

Kees Huizenga zei

Nee, Anoniem, Anna Riemersma is geen bestuurder van de SP. Ze was raadslid namens de SP in de raadsperiode 2002-2006. Maar de vos heeft niet haar SP-streken verloren! Niet delegeren, meerdere petten op, korte lijnen, hovaardig bestuur, de BOB-statuten niet toepassen, de Beijumkrant gelijkschakelen en annexeren, etc.

De BOB kan niet activeren en binden. Deze club communiceert niet met de wijk. Heeft vanaf vorig jaar april een ingeslapen weblog. Stukken voor een AV of jaarvergadering moeten de leden ophalen bij De Wegwijzer. Die worden niet netjes per post toegestuurd naar de woonadressen. Dit is gebruikelijk binnen verenigingen.