donderdag 29 maart 2012

KOMT ER NOU WEL OF NIET 'N GOLFBAAN?

Golfbaan-conflict tussen Bedum, Stad en Provincie nadert climax

Door Gerrit Lennips.

Het gedoe over wel of niet een golfbaan bij Beijumbos en Zuidwolde blijft zich voortslepen. “Bedum, Stad en Provincie zijn het niet allemaal eens”, zegt een van de drie partijen onderkoeld als hij spreekt over het recente ambtelijk overleg tussen de drie betrokken overheden bij de Gebiedsontwikkeling in de Woldstreek, waar het actuele voorstel van golfbaan-ondernemer Sluiter is besproken. De ondernemer wil nu een 9 holes golfbaan pal tegen de noordelijke Beijumbos-rand realiseren; als beginnetje voor een toekomstig driemaal zo groot project (120 bunder), met 18 holes.

“Provincie en Stad uitten zich zeer kritisch over aard, inhoud en vorm van actueel plan van golfbaan-ondernemer Sluiter”, aldus een andere deelnemer.

“Gemeente Groningen en Provincie Groningen vinden dat het voorstel niet aan de voorwaarden voldoet. Redenen: er is geen sprake van inpasbaarheid in het landschap/gebied, er is geen ecologische meerwaarde meer, de verkeerseffecten zijn niet aangegeven, de begroting is weinig inzichtelijk, de exploitatie klopt niet, het is onduidelijk welke infrastructuur wordt aangelegd, etcetera.” Conclusie: “Provincie en Stad zien geen verder nut in verder overleg met de golfbaan-exploitant”; desgevraagd bevestigd de andere betrokken overheidsvertegenwoordiger deze conclusie. De gemeente Bedum is zover nog niet. Je moet je realiseren dat een marktpartij investeert, en dat de gemeente alleen faciliteert. En dan heb je geen uitgebreide voorbereiding door de overheid nodig. Bedum gaat over het bestemmingsplan in het gebied rond Zuidwolde, is bondig hun verhaal. “En Bedum wil geen boer worden”, daarbij verwijzend naar de 40 hectare landbouwgrond die de gemeente Bedum twee jaar geleden heeft gekocht van boer Bosma; op deze grond pal tegen de noordrand van het Beijumbos wil de golf-ondernemer nu zijn start maken.

De zeven boeren in het plangebied Woldstreek willen graag hun bedrijf blijven uitoefenen. Stadjers en dorpelingen willen graag blijven genieten van de landelijke kwaliteiten zo dichtbij huis.

Het voorstel van golf-ondernemer gaat nu naar het bestuurlijk overleg tussen de wethouders van Bedum, Stad en Provincie, resp. te Velde, Visscher en vd Hoek. Die beslissen over de toekomst van de Stadsrand; “die gaan een bestuurlijke klap erop geven”, zegt een van de ambtenaren uit de projectgroep. Een genadeklap voor de golfbaan-plannen?

Er is eerder op Beijumnieuws geschreven over golfbaan-plannen –waarin argumenten voor en tegen zijn genoemd ( )

(Cartoons van Golffunnet.; JF)
Naschrift Johan Fehrmann, Gerrit Lennips sluit af met de opmerking dat er meer blogberichten over deze kwestie op Beijumnieuws staan. Dat klopt. Als de lezer op de zoekbalk linksboven het woord 'golfbaan' intikt, dan verschijnen de eerder gepubliceerde berichten over de golfbaan op uw scherm.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ach man. Maakt het uit. Laten we gaan golfen