vrijdag 16 maart 2012

WAT GAAN WE DOEN MET KARDINGE?

Nee, ondergetekende was afgelopen woensdagavond verhinderd. Maar van horen zeggen moet het een betrokken en enthousiaste avond zijn geweest in de Kleihorn. Dit buurtcentrum aan de Fultsemaheerd was het decor van brainstormen, informatie inwinnen en plannen maken en invullen van de zuidelijke groenstrook van het Kardingerpark. Om verwarring te voorkomen, bedoeld wordt de noordelijke strook die tegen de wijk aan ligt, en dat is weer de groenstrook dat langs de zuidkant van Beijum loopt.  (Fossema- Holmster- Froukema-Wibena- en Nijensteinheerd). Wat staat er op natuurmonumenten.nl?
 Natuurmonumenten beheert nu bijna tien jaar het natuurgebied Kardinge onder de rook van de stad Groningen. Om het gebied nog aantrekkelijker te maken vraagt Natuurmonumenten omwonenden en/of gebruikers van het gebied mee te denken over de invulling ervan. Doet u mee?

Boswachter in Kardinge Reiner Hartog licht toe: 'Natuurmonumenten wil graag de natuur grenzend aan de zuidkant van Beijum aantrekkelijker maken voor mens en natuur. In dit deel is ruimte voor wandelen, fietsen, natuur beleven en er is een losloopgebied voor honden. We willen samen met de omwonenden verder gestalte geven aan dit deel van Kardinge'.

Nee, zoals gezegd, ondergetekende was niet aanwezig. Maar een paar aanwezigen waren van harte bereid om mee te werken aan dit informatieve blogbericht, zodat de Beijumers die niet aanwezig waren toch op de hoogte worden  gehouden van komende ontwikkelingen rond hun zuidkant. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten maakte bovenstaande foto en stuurde die op. En de andere boswachter, de genoemde en geciteerde Reiner Hartog, belde om door te geven dat de avond in de Kleihorn erg geslaagd was: "De aanwezigen waren erg betrokken, er was een goede opkomst en er werd op een actieve manier meegedacht over de inrichting van het gedeelte van het park dat langs de zuidrand van Beijum loopt." Hoe ging het dan in z'n werk? "Alle aanwezigen werden ingedeeld in 5 kleinere groepjes, ze kregen allemaal een blanco kaart van het gebied dat ze weer zelf in mochten vullen. Er kan een nieuwe inrichting voor de wijkrand komen, maar het kan ook in grote lijnen hetzelfde blijven. De bewoners van Beijum zijn aan zet."

Wat kwam er zo allemaal aan bod? Wat zijn de wensen? Van bredere sloten, een blotevoetenpad, een theetuin bij de Zorgboerderij Kardinge, speelveldjes, verlichting, noem maar op. Klik het staatje groter. De afbeeldingen werden opgestuurd door de in Groningen wonende maar in Leeuwarden studerende Eva de Wekker. Ze zit op de Hoge School van Hall-Larenstein en ze werd door Natuurmonumenten gevraagd om in het kader van de stage die ze daar loopt een enquête te maken. Die kunt u hier!!!! nog steeds invullen. Tot nu toe zijn er zo'n 260 vragenlijsten ingevuld. De Wekker stuurde de afbeeldingen op die u onder de foto ziet en groter kunt klikken.
Wat voor rapportcijfer geeft u de wijkrand? Wat zijn de wensen, in welk gedeelte gaat u het regelmatigst recreëren? Etc.etc. Klik groter om de resultaten beter te kunnen bekijken.
 De meningen over het aantal toeschouwers lopen uiteen, twee bezoekers uit Beijum schatten het aantal mensen die in de Kleihorn aanwezig waren op ongeveer 90. Twee mensen van Natuurmonumenten houden het op ongeveer 60. Geen slechte aantallen voor een wijkbijeenkomst. Maar er wonen zo 3 tot 4000 mensen in de zuidelijke heerden van Beijum, als het er niet meer zijn.
De invulling van ons aller achtertuin gaat ons/hun allen aan, u kunt nog digitaal meedenken en beslissen! Ga daarvoor naar de genoemde site/link.
(Op de foto ziet u Alje Zand, medewerker beleidscommunicatie van Natuurmonumenten als dagvoorzitter tekst en uitleg geven. Boswachter Reiner Hartog gaf op de bewuste avond een introductie over de gebieden. En Eva de Wekker nam de enquête voor haar rekening)

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Er is op deze foto maar een persoon te zien die de "kudde" in de gaten houd .

Anoniem zei

Laten we nu eerst maar van ons eigen tuintje genieten en deze met hart en ziel verzorgen .

Anoniem zei

Zie op eerste foto maar een persoon de mensen "angstvallig" in de gaten houden .

Kees Huizenga zei

Tijdens de brainstormsessie waren er vijf werktafels met de plattegronden van Kardinge. Aan deze tafels zaten circa 15-18 personen. Daarnaast liepen er personen langs de tafels of deden staande aan de discussies mee. Elke werktafel had een rapporteur voor de plenaire vergadering.

Veel heerdbewoners hebben elkaar (digitaal of direct nabuurlijk) geactiveerd om naar deze bijeenkomst van Natuurmonumenten te komen. Van ondermeer de Holmsterheerd en de Menkemaheerd. Er waren voornamelijk oudere personen aanwezig. Met name 50-plussers en 60-plussers. Uiteraard ook veel leden van Natuurmonumenten. Volgens mijn indruk waren er geen Lewenborgers aanwezig, maar dat weet ik niet zeker.

Het blijkt dat bewonersparticipatie wel degelijk mogelijk is als het gaat om directe wijk-, heerd- en woonbelangen. Zoals een vrij en rustiek uitzicht, ruimtelijke rust (als beleefde woonwaarde), bomenbeplanting, groenbeheer, begrazing van de weiden, waterbeheer en het unaniem tegenstander zijn van nieuwbouw aan de westelijke zijde van de zuidrand van Beijum (langs het Meedenpad; in het bijzonder de Fossemaheerd en de Menkemaheerd).

Van elke tafel zijn er twee personen aangewezen om met Natuurmonumenten en de stadsecoloog Wout Veldstra verder te gaan praten over de groene inkleding van Kardinge. In de breedste zin des woords. Groene planvorming van het landschap Kardinge. In mijn werkgroep werd gepleit voor diverse bomenaanleg. Met variaties van soorten bomen. Hoge populieren langs onder meer fietspaden zullen op termijn moeten wijken voor andere bomen.

Het bleek dat vele bewoners zeer goed op de hoogte waren van het wedervaren van Kardinge. Er was een sublieme betrokkenheid. Een uitstekende en warme sfeer. Ik had een energetisch gevoel van activerende begeestering. Daarom heb ik mij als lid van Natuurmonumenten opgegeven voor de ingestelde plangroep.

Anoniem zei

Oplijn6 staat dat er 40 beyemers waren

Anoniem zei

Dank je.

Anoniem zei

Dank je.

Anoniem zei

Hij hou Kees Huizinga in de gaten hahaha

Kees Huizenga zei

Wat een gedoe over cijfers van onze digitaal-grazende anoniemen! Waren ze op de vergadering aanwezig?

Ik zat aan de achterste tafel. Er zaten minstens 5 + 5 + 3 + 3 = 16 personen aan deze vergadertafel. De tafel zat volledig vol. We zaten dicht bij elkaar. Op een bepaald moment deed de achtenswaardige "wijkschouwer" Frans Egberink (zie het DvhN van 16 maart jl.) staande mee aan de discussie. De heer Erik Knollema kwam ook even langs.

Aan de tafel van Wim Klein, rechts aan de voorkant van de zaal, zaten eveneens ± 15 personen.

Tijdens een nagesprek van ondergetekende met Theo Smit van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB en met mr. Gerrit Lennips van de Huurdersvereniging Patrimonium Beijum kwamen we uit op een getal van boven de 60 personen. Tussen de 70 en 80 personen. De zaal van De Kleihorn zat om 20:15 uur, toen ik binnenkwam, geheel vol. Gisteren ging ik uit van de aanwezigen per tafel. Ik kwam uit op 75-90 personen.

Terug naar de inhoud (veel belangrijker). Bij mijn tafel kwam de suggestie van Natuurmonumenten om Schotse Hooglanders te laten grazen in de dreven van Kardinge. Evenals elders in Kardinge boven Lewenborg het geval is. Dit idee kreeg wel steun, met de aantekening dat er dan wel aan de veiligheid moet worden gedacht. Grazende koeien zijn goed voor de vegetatie van het gebied van Kardinge.