zaterdag 2 februari 2013

BEIJUM IN DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Zie artikel, ingebed in groter bericht over het functioneren van wijkteams in Groningen. De lezer moet maar zelf bepalen wat hij er van vindt. Opbouwend? Integer? Verbindend? Of toch het al vijf jaar durend liedje van Verdeel en Heers in Beijum? ('Ik en mijn clubjes zijn goed bezig, de criticasters deugen niet, die liegen en verdraaien de boel').
Van de vele lezers van Beijumnieuws zal om en nabij de half procent lid zijn van de wijkclub Beijum. Laten we het afronden op een procent. Voor de andere 99% der lezers en lees het artikel: u waardeert de wijkclub. Gekker nog, dat doet iedereen in de wijk. Niet dat u dat zelf te bepalen heeft....
Arm Beijum.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Voor alle duidelijkheid: een wijkteam is een bundeling organisaties binnen een wijk. Een bewonersorganisatie is een buurtvereniging.
Jan Bakker

Anoniem zei

Ook binnen een buurtvereniging moet je betamelijk gedrag tonen. Daar hoort het internet ook bij.

Hector W. zei

Iemand die zoiets twittert en een bestuursfunctie ambieert heeft geen gevoel voor goede verhoudingen en ondermijnt zichzelf. Onbegrijpelijk dat niet wordt ingezien dat zitting hebben in een wijkteam een kwestie van representatief moeten zijn. Dat de BOB-vereniging tot onder het nulpunt is gedaald is tot daar aan toe. Maar om een wijkteam in z'n kwaad daglicht te zetten is verbazingwekkend. Ik zou m'n biezen pakken.

Anoniem zei

Vol verbazing de tweets van John Veldman gelezen. Hoe kan iemand die zulke uitlatingen doet, op deze positie terecht zijn gekomen? Hiermee schaadt hij zichzelf en de buurt waarvoor hij zou moeten staan. Hou de eer aan je zelf en stap op.

Anoniem zei

Goed uitzoeken hoe zoiets kan. Dont's shoot or hunt the messages internet is n open podium en de twitterberichten waren mij ook al opgevallen. Andere mensen van BOB en wijkteam gedoogden dit gedrag. Waarom?

Kees Huizenga zei

De redactie van Lijn6.com besteedt aandacht aan “het twittergedrag van de BOB-secretaris”. Een wijkbewoonster heeft een mooie collage van citaten van JV gemaakt. De leden van de gemeenteraad zijn door mevrouw Sandra Beets geïnformeerd. Ik ken deze dame niet.

Zie:

http://www.lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1865:twittergedrag-van-de-bob-secretaris&catid=21:commentaar&Itemid=88

De twitterende secretaris van de BOB levert repliek op Bram Hulzebos van het DvhN door middel van zijn grote twittervriend, welke tevens zijn eigen vijand kan worden. Google op “John Veldman1 twittert”.

Deze twitteraar heeft het wel degelijk over wijkbewoners, die kritisch zijn over die donkergroene NLA-hekken in Beijum. Ik verwijs naar de NLA-berichten op Beijumnieuws over de Barmaheerd en de reacties. U kunt zoeken op NLA-hekken en Barmaheerd. Deze NLA-hekken (nota bene zonder hekdeuren) zijn aan de wijkbewoners gepresenteerd in die fraaie huisbezoeken van onder meer STIEL en RO/EZ. De betrokken heerdbewoners konden deze hekken aanvaarden of afwijzen (“slikken of stikken”). Alles was voorgekookt door STIEL, de dienst RO/EZ en het NLA-wijkteam. Met bewonersparticipatie heeft dit uiteraard niets te maken!!!

Zie:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2012/06/ijzeren-hekwerk-voor-schuttingen.html

De laatste vileine reactie (in het DvhN van zaterdag 2 februari jl.) van JV d.d. 7 juni 2012 heeft betrekking op mijn reactie op Beijumnieuws van 7 juni 2012. JV is namelijk de beste bezoeker van Beijumnieuws.

Wat tevens een rol speelt is de verschijning van het prachtige Beijumboek (mei 2012). De BOB was in 2010 tegenstander van een NLA-subsidie voor dit opbouwend en wijkverbindend Beijumboek. In de stukken van de BOB voor de Algemene Ledenvergadering van september 2010 ontbrak deze belangwekkende informatie. Idem dito in het jaarverslag 2010 van de BOB voor de jaarvergadering van maart 2011. Op Beijumnieuws citeerde ik op 26 mei 2012 uit notulen van de BOB-bestuursvergadering van 25 mei 2010.

Zie:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2012/05/het-beijumer-boek-video-deel-3.html

Meerdere wethouders, zoals Elly Pastoor(zij las voor in De Heerdstee) en Jannie Visscher, waren juichend en vol lof over de verschijning van het Beijumboek. Tevens burgemeester Rehwinkel. De vraag is of de standpuntbepaling van de twee BOB-vertegenwoordigers in het NLA-wijkteam over het Beijumboek tot stand is gekomen NA goed en gedegen overleg binnen het bestuur van de BOB. Met andere woorden: vindt er vooraf terugkoppeling plaats over de standpunten van de BOB-vertegenwoordigers in het NLA-wijkteam Beijum? Hierover dienen mijns inziens NLA-richtlijnen te komen in een stedelijk NLA-statuut of NLA-verordening. Anders is het gevaar groot dat vertegenwoordigers van wijkorganisaties gaan soleren in de NLA-wijkteams.
Namens wie spreken de twee BOBbers in het NLA-wijkteam Beijum, als in “de Beijumkrant”, op de website van de BOB, in de jaarverslagen en in de voortgangsrapportages van de BOB niet wordt geschreven over de ingenomen standpunten binnen het NLA-wijkteam? Worden de wijkbewoners nog wel serieus genomen? Hoe verhoudt deze gang van zaken zich met het NLA-credo “Vertrouwen in de buurt”. Zie verder de NLA-hekken (bovenaan deze reactie).

Kees Huizenga zei

Nog een aardig en zeer typerend twittercitaat van JV van 6 juni 2012:

“Wie de #Beijumkrant niet leest en het wijknieuws op de site van de BOB niet volgt, vraagt zich overbodige dingen af. Waarvan akte.” Einde citaat.

De vraag is of met een dergelijke hovaardige instelling in rede met de wijk te communiceren valt. Hoe rijmt dit citaat zich met de bevordering van de leefbaarheid in Beijum en art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Groningen? Ik doel op “voorlichting, activering en communicatie”.

Hoe is het gesteld met het gemeentelijk toezicht op de BOB door de SDC Noorddijk en de dienst OCSW, afdeling Contracten, Monitoring en Subsidies, gegeven deze ASV (een gemeentelijke verordening/wet, welke dient te worden gehandhaafd)?

Anoniem zei

Wat een tokkies bij BOB en bij het wijkteam. Ze zullen elkaar zoals altijd wel een handje boven het hoofd houden. Wat echt verwerpelijk is dat die Veldman geen enkele kritische noot over BOB en wijkteam in de Beijumkrant neerzet, dulden Nijenstee en en andere organisaties dit afstotende gedragingen?