donderdag 21 juni 2018

DE STRAFKOLONIE, NIEUWSTE BOEK VAN BEIJUMER SCHRIJVER (Wil Schackman)

"Dit is mijn afsluiting van de boeken over de koloniën van weldadigheid uit 1818, welk onderwerp mij zo boeit omdat het een enorm gedurfd initiatief was én omdat het gaat over mensen van vlees en bloed van tweehonderd jaar geleden."
Beijumer schrijver Wil Schackman presenteert morgen in het Gevangenismuseum te Veenhuizen (15.30 tot 17.00 uur) zijn nieuwste boek genaamd De Strafkolonie. Zie afbeelding links.
Gefeliciteerd Wil, al weer een boek. De laatste over het onderwerp kolonies? 
"Ja, met vier boeken is het klaar, het is mooi geweest. Heel fijn is dat de uitgeverij (AtlasContact) dit laatste boek aangrijpt om het geheel een serie-uiterlijk te geven. Zie het samengestelde plaatje met links de vier covers en rechts de (doorlopende) ruggen van de vier boeken (afbeelding rechts, JF)."
Het is nogal een imposante reeks wat je geschreven hebt, veel research en schrijfwerk. Is dit laatste boek de afronding?
"Ja en nee, ter definitieve afsluiting ben ik al mijn kennis over de koloniën van weldadigheid op internet aan het zetten. Zie www.schackmann.nl/proefkolonie/ Nu mogen anderen er verhalen van maken."
Uit de uitnodigingsflyer:
Uitgeverij Atlas Contact en het Gevangenismuseum nodigen u van harte uit voor de feestelijke presentatie van De strafkolonie, het nieuwe boek van Wil Schackmann. Met dit boek voltooit Wil Schackmann zijn serie over de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid. Eerder verschenen De bedelaarskolonie,De proefkolonie en De kinderkolonie. 
In 2018 is het tweehonderd jaar geleden dat de eerste Kolonie van Weldadigheid werd opgericht,  met een ambitieus plan dat z’n gelijke niet kende: door middel van landbouw ‘den toestand der armen en lagere volksklassen verbeteren’ en ze verheffen tot beschaafde burgers. Hoe ging dat verzedelijken en beschaven in z’n werk? En werden deze mensen, kolonisten genoemd, er ‘betere mensen’ van?
Al snel ontstond de behoefte aan een plek waar onzedige, onwillige kolonisten konden worden
afgescheiden van de rest. Hiervoor werd een ‘strafkolonie’ ingericht, in eerste instantie op de
Ommerschans en later, vanwege ruimtegebrek, ook in Veenhuizen. Wil Schackmann verwerkt de
lotgevallen van ‘bannelingen’, inwoners en opzichters tot een levendige geschiedenis over een
toegepast maakbaarheidsideaal.


WAT BEZIELD DEZE GEDREVEN BEIJUMER SCHRIJVER? ZIE VIDEO UIT 2008 BENEDEN.
Tien jaar geleden over de Proefkolonie.
Juni 2013 presentatie Bedelaarskolonie in de Ebbingestraat/Stad

Geen opmerkingen: