zaterdag 1 juni 2013

STOP DE HUURVERHOGING

Het kan zijn dat de flyer die u op het hekwerk voor de Lidl ziet doelbewust  op deze plek is neergehangen. Zo ja, dan heeft het kenmerken van de aloude klassenstrijd. De Rooie Rakkers tegen het vermaledijde kapitalisme. Het grootkapitaal geeft honderdduizenden euro's uit voor de verbouwing van een winkel? En wij huurders zijn melkkoeien? En de corporaties verkapte belastingkantoren? Dat moet gestopt worden! Trek ten strijde tegen dit onrecht! Zoiets. Beijumers met koopwoningen hebben net als alle Nederlanders te maken met waardedaling van hun bezit. Beijumers die in huurwoningen bivakkeren zijn in de regel wat minder draagkrachtig. En dan krijgen ze ook nog eens met mogelijke huurverhogingen te maken.
Het zijn de (economische) tijden, het lijkt wel alsof werkelijk alles om geld draait. Massaal de straat opgaan is er denk ik in dit digitale tijdperk niet meer bij. 'De strijd' wordt grotendeels via internet gestreden:
Deze site is er omdat mensen nu nog wat kunnen doen aan de groeiende werkloosheid, het wanbeleid van de Overheid en met name het triest beleid van Rutte en Samson.
MENSEN! WORD WAKKER!
Met de huurverhoging kom je niet uit de crisis, maar verder in de crisis, want de bouw komt compleet stil te liggen, er moeten miljoenen naar werkloze bouwvakkers en dan heb je hetzelfde als nu. Alleen heeft iedereen nog minder te besteden! http://stopstefblok.nl/
De klassenstrijd is van alle tijden. Is het links tegen rechts? Het liberalisme tegen het socialisme? Of zijn deze indelingen achterhaald? Ongeveer 35 jaar geleden was dit nummer van Bots hét strijdnummer tegen het kapitalisme (Geen idee waarom dit nummer op You Tube zo vaak als geblokkeerd staat aangemerkt):
De weg is lang, en kent ook eenzaamheid
Maar mensen voer de strijd niet alleen
In deze tijd, die nog geen vrede kent
En geen gelijkheid voor iedereen
Wie weet er dan niet dat kapitalisten
Nooit werkelijk zeggen waarom ze bestaan
Ze hebben de macht, die willen ze houden
Rechtvaardigheid kennen ze enkel als waan

6 opmerkingen:

Anoniem zei

http://www.youtube.com/watch?v=Fm_AmAs02rc
Internationale

Anoniem zei

http://www.woonbond.nl/nieuws/3159

Kees Huizenga zei

Zie verder:
http://www.woonbond.nl/nieuws/3138

Inzake het traceren van zgn. scheefhuurders:

“Woonbond wil ingrijpen privacywaakhond CBP” (College Bescherming Persoonsgegevens)


Zie voor andere actuele persberichten van de Ned. Woonbond:

http://www.woonbond.nl/pages/nieuws/persberichten


Over het Meldpunt Huurverhoging:

http://actiehuuralarm.nl/meldpunt/


Ik vind het jammer dat alleen de SP en de Nederlandse Woonbond oproepen om bezwaar te maken tegen "deze verkapte belastingheffing voor huurders". Waarom niet de lokale afdelingen van de PvdA, GroenLinks en het CDA?

Anoniem zei

hoe zit het met de inkomensafhankelijke huurverhogingen in Beijum? Heeft de Huismeesters bijv. in de Barma- en Doornbosheerd de laatste hardwerkende huurders nu een extra huurverhoging van 6,5% aan de broek gesmeerd, zodat die nu ook zullen vertrekken en deze achterstandsheerden (50% werklozen zegt het NLA-wijkplan)nog verder het moeras inzakken?
Ik meen dat Patrimonium en Nijestee in Beijum niet mee doen aan de gluur-verhoging; daar de standaard 4% extra.

Kees Huizenga zei

Ik hoorde twee dagen geleden een belangrijk punt van aandacht om bij deze huurprijsverhoging te betrekken. Het betreft de mogelijke bodemdaling in het noordoosten van de stad Groningen vanwege de gasboringen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Indien door de verhoogde kans op heftiger aardbevingen de veiligheid van de woningen afneemt, moet dit gevolgen hebben voor de punten van het woningwaarderingsstelsel. Als de huurwoningen minder kwalitatieve woonpunten krijgen (vanwege een onveiliger woonomgeving), dan moet dit toch effecten hebben op de huurprijs?

Omgekeerd kan het vastgoed van de woningcorporaties in noordoost Groningen op de balans een herwaardering in negatieve zin ondergaan. Vanwege de mogelijke bodemdaling. Als het vastgoed minder waard is in euro's, dan kan dit mijns inziens gevolgen hebben voor de huurprijs. Morgen zal ik deze NAM-bodemkwestie voorleggen aan de woonconsulent van de Ned. Woonbond.

Anoniem zei

Lieve mensen,

het is 2015. gisteren huurverhoging (Nijestee) van 2,5%. nu lees ik in de krant dat groningen onveilig is, onveilig wonen, i.v.m. gasbevingen. ook hoogbouw, ook huurflats. om het de komende decennia te repareren gaat het 30 miljard euro kosten, kan ik nu op grond van deze provinciale (gasbevings)onveiligheid (die officieel erkend gaat worden door de rijksoverheid) de huurverhoging aanvechten?