vrijdag 19 mei 2017

BOUWVOORBEREIDINGEN TERREIN INNERSDIJK BEIJUM


Bouwvoorbereidingen op terrein voormalig Innersdijk in Beijum

In de komende weken vinden de eerste bouwbewegingen plaats op het terrein van het voormalige zorgcomplex Innersdijk in Beijum (Ypemaheerd). Naast het nieuw te bouwen Innersdijk wordt op het terrein een wooncomplex gerealiseerd voor Christelijke Woningstichting Patrimonium. De eerste bouwbewegingen zijn van Patrimonium. Zij starten met het voorbereiden van de bouw van Bentismaheerd.


Bentismaheerd 
In het nieuwe gebouw van Patrimonium komen in totaal 48 wooneenheden en enkele wijkvoorzieningen; 24 appartementen zullen door Patrimonium worden verhuurd aan De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast worden 24 seniorenwoningen door Patrimonium zelf verhuurd. 
Op de begane grond, die gehuurd wordt door de gemeente Groningen, komen het WIJ-team Beijum en de buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn. Medio mei 2017 start Patrimonium daadwerkelijk met de bouw. Het is de bedoeling dat het gebouw in het voorjaar van 2018 klaar is.
 
Nieuwbouw InnersdijkZorggroep Groningen is op dit moment bezig het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw Innersdijk af te ronden. 

Op de oude locatie in de stad Groningen zal een nieuw verpleeghuis worden gerealiseerd. De bouw van het nieuwe gebouw gaat begin 2018 van start en biedt plaats aan 96 cliënten met vermindering van eigen regie, oftewel mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het plan is dat de nieuwbouw van Innersdijk in het voorjaar van 2019 klaar is.

JF; Bericht is ingezonden door Zorggroep Groningen.
De linker en rechter afbeeldingen zijn door ondergetekende zelf bijgeplaatst, tegen 13.00 uur vanmiddag op het Innersdijk-terrein gemaakt.
Zoe ook het eerder gepubliceerde bericht van vandaag, op 14 juni zal de eerste paal worden geslagen.

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Gedurende lange tijd, ongeveer twee jaar, zit ik met een strategisch ruimtelijk probleem.

Dat probleem luidt:

gemeente Groningen, B&W van Groningen en de gemeenteraad van Groningen: waar bent u in rede mee bezig? U pleegt nieuwbouw voor Wij Beijum en de Stichting Buurtcentra in Beijum (BIB), wetende dat na de verhuizingen De Doefmat, Het Heerdenhoes en De Kleihorn met leegstand worden geconfronteerd.

Het gaat om de bestemming van maatschappelijk vastgoed. Van het publiek domein.

Wij Beijum en de St. BIB gaan huren van de Chr. Woningstichting Patrimonium. Dat worden hoge huren.

Hierbij komt dat de St. BIB in het Derdengebouw/Voorzieningengebouw minder ruimte heeft dan in de optelsom van De Kleihorn en Het Heerdenhoes. Met andere woorden: deze nieuwbouw betekent voor de St. BIB een achteruitgang in oppervlakte. Waarvan melding.

Vrijwilligers van Wij Beijum (Gouden Vrouwen) hebben mij medegedeeld dat in het pand van Wij Beijum nu reeds ruimtegebrek is. In het Voorzieningengebouw aan de Bentismaheerd komt nog minder ruimte dan in het oude schoolgebouw De Doefmat. Ook hier dus lokale achteruitgang!

Met andere woorden: waar is de gemeente Groningen in Beijum mee bezig? Met geldverspilling?

Er is immers geen vooruitgang!


Er komt:

1.minder ruimte voor Wij Beijum en de St. BIB;

2 Beijum-West mist in 2018 een eigen buurtcentrum. Dit is slecht voor de buurtcohesie;

3 de jaarlijkse exploitatielasten nemen fors toe, omdat de gemeente gaat huren van Patrimonium;

4. er komt leegstand van publieke gebouwen, die nu in eigendom van de gemeente Groningen zijn. Er wordt nieuwbouw gepleegd en leegstand elders komt er voor in de plaats! Tel uit je winst! Er is sprake van "communicerende vastgoedvaten". In negatieve zin, wel te verstaan! Van verschraling.

De vraag is: wie heeft de regie van deze maatschappelijke vastgoedongein?

Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Of wordt er langs elkaar heen gewerkt?

Voeg hier aan toe: de leegstand van De Expeditie, met dank aan O2G2. En de leegstand in het Gezondheidscentrum Beijum, maar dat is privaat eigendom.

Graag een reactie van de Stadsdeelcoördinatie Oost.

Heeft de Bewonersorganisatie Beijum over deze zaak ooit haar oprechte zorgen geuit?

Anoniem zei

Het is echt niet te geloven. Wat een wanbeleid. Nog meer leegstand, heel Beijum west zonder het nu goed lopende buurtcentrum. Waar is men mee bezig?

Kees Huizenga zei

@ Anoniem: met wijkafbraak.

Eerst het verdwijnen van de OBS De Doefmat. Volgend jaar Het Heerdenhoes en De Kleihorn, het mooiste buurthuis van Beijum.

Het oude schoolgebouw De Doefmat is ongeveer een jaar geleden verbouwd voor € 600.000. Voor de huisvesting van Wij Beijum.

Het was beter geweest als Wij Beijum niet was verhuisd, maar had gewacht op de nieuwbouw aan de Bentismaheerd.

De enige organisatie, die hier wel bij vaart, is de Chr. Woningstichting Patrimonium. Met de nieuwbouw voor Wij Beijum en de St. BIB.


Nog een bezuinigingsvoorstel om minder huurpenningen af te dragen aan Patrimonium:

huisvest de OB van Beijum, het Groninger Forum/locatie Beijum, in de toekomst in de Boerderijum. In plaats van de dure locatie in De Wegwijzer. De verhuurder is wederom Patrimonium.

De Boerderijum is eigendom van de gemeente Groningen. Dus minder exploitatielasten (vestzak-broekzak).
In de bieb van Beijum kan tevens een leescafé geopend worden (voor mensen met een taalachterstand) en een leesclubcafé (het in groepsverband bespreken van mooie literatuur).
Goed voor meer bezoek aan de Boerderijum Beijum. Mogelijk aanstekelijk voor het Grand Café Beijum.


Zie verder:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/11/maandagochtend-256.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/08/er-komt-een-derdengebouw-op-innersdijk.html

Kees Huizenga zei

Voor de goede orde: in mijn voorstel blijft NOVO/De Zijlen in de Boerderijum. Met handhaving van het terras en de rest.

Zie: http://www.dierenweidesgroningen.nl/boerderijum/

NDE kan mogelijk naar de binnenstad. Naar een Natuurmuseum Nieuwe Stijl.