maandag 15 mei 2017

MAANDAGOCHTEND (313)


'De nieuwe Wegwijzer zal een plek zijn waar je zo even binnenloopt. Om je mail te checken, aan te schuiven voor een praatje, een workshop te organiseren, of... wat dan ook. Als we willen elke dag, ook in het weekend.'
Bovenstaande tekst staat in de nieuwste wijkkrant De Beijumer die een dezer dagen bij bewoners van de wijk in de bus zal vallen.

De blogger zal als mede-redacteur van de krant niet teveel prijsgeven, maar wel kan hij alvast zeggen dat het levenloze pand Wegwijzer na een periode van doodsheid en leegheid binnenkort weer voor (meer) levendigheid in de brouwerij gaat zorgen. En dat gaat nog voor de zomervakantie plaatsvinden.

Terzijde, in juni of juli zal ook de eerste paal worden geheid voor het nabij te bouwen Derdengebouw. De leegstand-carrousel zal nog wel even door blijven draaien, want na oplevering zullen de gebouwen Kleihorn, Heerdenhuis en WIJ-Beijum (voorheen Doefmat) weer leeg komen te staan omdat die naar dat Derdengebouw zullen gaan verhuizen.

Over leegstand gesproken, zie ook de linker afbeelding, dit winkelpand bij Winkelcentrum Beijum staat al weer twee jaar leeg (50.000 euro?) nadat de pizzeria eruit werd geconcurreerd door de tegenoverliggende Domino's. Wat een verspilling.

Het laatste onderwerp in deze Maandagochtend van half mei 2017 heeft ook met leegstand te maken. Met leegstand in het Dagblad van het Noorden.
De Beijumblogger fronste afgelopen zaterdag mét tientallen andere Beijumers (die hij sprak) de wenkbrauwen over het laatste Broodje Aap-verhaal in deze noordelijke krant.

Klik het artikel groter en lees het. Er staat o.a. in dat straatcoaches in Beijum de afgelopen anderhalf jaar duizenden gesprekken met jongeren in de wijk hebben gevoerd. Dat werkt op de lachspieren. Hoeveel gesprekken zullen dat zijn geweest? Vijfduizend? Zesduizend?

Er staat verder in dat 'de overlast van jongeren het afgelopen jaar is afgenomen, maar dat dit niet alleen het effect van de coaches hoeft te zijn.'

Jongens toch, journalist Brandsma en straatcoaches, maak jezelf toch niet zo belachelijk. De zogenaamde overlast van jongeren in Beijum is (vooral ook rond de jaarwisseling) al een paar jaar geen alarmerende factor van betekenis meer.
Mien God, lees het artikel, wat nu ook een zorgpunt is, is 'dat verschillende manieren van communiceren tot wrevel hebben geleid tussen de straatcoaches en andere hulpverleners.'

De broek zakt je er van af. Ondergetekende is gepokt en gemazeld in de zorg- en welzijnswereld, en hij weet dat het gebruikelijk is om de eigen werkzaamheden en activiteiten in deze sectoren te promoten en in stand te houden. Het draait immers om geld en 'positief naar buiten willen komen'....want marktwerking.
Maar dat je dan zo'n 'werkelijkheid' meent te moeten creëren en de boel zo moet manipuleren.
Een door de gemeente ingehuurde (wie betaalt die bepaalt) onderzoeksbureau, daar hebben we vaker mee te maken gehad in Beijum.

Bedenk dat de nieuwsvoorziening in de wijk het voor het ingaan van het digitale tijdperk van dit soort smeuïge flauwekul-berichten moest hebben.

Lees ook de laatste zin in het bericht: 'Vooral hun informatiepositie en brugfunctie tussen jongeren en wijkbewoners wordt gezien als een succesfactor van de coach.'

Nogmaals, de blogger sprak de afgelopen dagen tientallen gewone Beijumers (geen professionals...) over dit bericht, waaronder iemand die nauw betrokken is bij het jongerenwerk in de wijk ("Ik heb die straatcoaches twee keer gezien"), de term Broodje Aap-verhaal kwam steeds naar voren. "Dit soort vreemde  berichtgeving zorgt voor overlast in de wijk, het is nepnieuws, de kop en de inhoud spreken elkaar ook nog eens tegen."

Hoeveel jongeren wonen er in Beijum? Stel vijfduizend. En er zijn duizenden gesprekken gevoerd?

Er bestaat fysieke leegstand maar ook zoiets als mentale leegstand. Er worden lege dingen met volle verstand verkondigd.
De nieuwe week is weer begonnen. Een rustige lente-week toegewenst (en hopelijk kunnen de straatcoaches dit met hun duizenden gesprekjes extra bewerkstelligen).

MEDIA HOAX Update 12:58; iemand die dicht bij het jeugd-vuur in de wijk zit maar om wille van zijn functie anoniem wil blijven reageert:
Dit is een media-hoax, zoals die de laatste tijd o.a. omtrent de Sociale Long is verstuurd. Als er een WIJ-activiteit is en  die nu wordt voorzien van leuke spelende kinderen zoals onlangs het reisje naar Utrecht voor kinderen uit de wijk, dan wordt bijvoorbeeld niet vermeld dat dit betaald is door Vindicat.
Het zondagsproject koken met Antillianen gebeurt in samenwerking met de Reclassering, er wordt gebruik gemaakt van wijkfaciliteiten en wijk-budget. De wijkcentra moeten dit uitvoeren maar krijgen geen compensatie.
Na jarenlang bezuinigingen, denk aan personeel, korting op activiteiten en korting op subsidies, hebben de buurtcentra nog net het hoofd boven water kunnen houden.
En toen werd het WIJ-team geïnstalleerd met ondersteunende profs die verdeeld over de wijk aan de slag gingen. Na twee jaar werd voor 600.000 euro verhuist naar de Doefmat.  Toen moesten ze wel en de promotiecampagne kwam op gang, een t-shirt hier, een bordje daar, her en der een advertentie.

De Sociale Long zou de afspiegeling van de wijk moeten zijn en er zou een behoeften-onderzoek moeten plaatsvinden. Maar ze doen maar gewoon, niet wetende dat er al lijntjes door de wijk heen liggen en dat er al jaren ingespeeld wordt op de behoeftes.
Het WIJ-concept dat in Beijum wordt uitgevoerd sluit niet aan bij wat er al aan voorzieningen waren in de wijk, dit omdat ze binnen WIJ een eigen agenda hebben, WIJ-Beijum is hiervoor voor de afgelopen kerst al berispt door de gemeenteraad. Nogmaals, dit bericht van afgelopen zaterdag is typisch zo'n pr-show, het is een regelrechte media-hoax, er klopt niks van.
6 opmerkingen:

Anoniem zei

Vond het ook een raar artikel. Had echt van : waar gaat dit over???

Anoniem zei

Het bericht rammelt aan alle kanten en er is klaarblijkelijk louter naar straatcoaches of mensen vd gemeente Groningen geluisterd. dikke letters OVERLAST IN BEIJUM DAALT NA KOMST STRAATCOACHES en daarna staat er dat de afname van overlast niet alleen het effect van de straatcoaches hoeft te zijn. Hoe goedkoop en ongeloofwaardig wil je het hebben?

Anoniem zei

Huh, straatcoaches die 1000-den gesprekken voeren, er is helemaal geen overlast van betekenis in Beyum dit slaat helemaal nergens op WIJ BEIJUM zeker weer

Kees Huizenga zei

Wij Beijum Jeugdwerk doet aan geldverspilling.

Het is "ons kent ons" en "ons behaagt ons". Ons subsidieert ons. Ons praat ons na.

Wij Beijum wil ook graag betrokken worden bij 40 jaar Beijum. Idem dito bij de Zomercamping Beijum, terwijl dit een initiatief is van het Trefpunt aan de Beijumerweg. Is het kapinggedrag of liftersgedrag?

Het bureau Intraval doet precies wat Wij Beijum wil. Wie betaalt, bepaalt.

Vergelijk het onderzoek van mr. Ben Abbing naar oud-voorzitter Wim Klein van de BOB. Feiten werden toegedekt. De voormalige dienst RO/EZ werd heerlijk behaagd.

Het is de slager die zijn eigen vlees keurt! Zeer doorzichtig, maar het stinkt enorm.

"Duizenden gesprekken voeren" door de straatcoaches: zijn hier verslagen van? Is veel met dezelfde personen gesproken? Waarschijnlijk wel, omdat met circa "50 jongeren en hun ouders intensief contact was".

Tussen straatcoaches en andere hulpverleners bestaat volgens het DvhN "wrevel". Dit is een grote anticlimax. Die straatcoaches zorgen dus ook voor problemen! Ze kunnen zelf een bron van "overlast" vormen (voor Wij Beijum Jeugdwerk?). In strijd met de kop van dit haastartikel van het DvhN.

Wat heeft het onderzoek van Intraval gekost? Mevrouw Anna Riemersma van de Stadspartij Groningen, woonachtig in Beijum, kan hierover vragen gaan stellen aan het college van B&W. Anders zet ik mijn netwerk in.

Het gaat om het vertrouwen in Wij Beijum en in het openbaar bestuur.


Onlangs hoorde ik dat Humanitas Groningen niet opgenomen wil worden in een gefuseerde rechtspersoon van Wij Groningen, waarvan Wij Beijum een onderdeel is. Humanitas is namelijk een landelijke organisatie. Vandaar! Dat is goed nieuws.

Anoniem zei

Ach ja, Dagblad van het Noorden, die krant moet vol.

Annet zei

Sorry, de laatste reactie is van mij