dinsdag 30 mei 2017

WAAROM WEL BUITENFITNESS IN LEWENBORG (en niet in Beijum?)Bovenstaande kop suggereert geen jaloezie, het is gewoon een nieuwsgierige vraag. Sinds een aantal jaren spannen enkele wijkbewoners van Beijum zich in om Buitenfitness gerealiseerd te krijgen.
Is toch eigenlijk ook een 'fraai burgerinitiatief', zie onderstaande tweet.
En zie wat de mensen in Lewenborg voor elkaar hebben gekregen.

Het is er in Beijum (tot nu toe) nooit van gekomen.
Beijumer Jort Kruims verwonderde zich een jaar geleden al: waarom wel in De Hunze en niet in Beijum?

Er was een gedegen draagvlakonderzoek uitgevoerd. Er was gesteggel (schijnt een beetje bij Beijum te horen) over de mogelijke locatie, zich eigenaren van het Groene Hart wanende mensen hebben op alle mogelijke manieren getracht een stokje voor Buitenfitness Beijum in het gemeenschappelijke wijkpark tegen te houden.
De bewonersclub, die zich de wijkkrant qua vorm en inhoud had toegeëigend, lobbyde onbeschaamd tegen Buitenfitness in Beijum. Terwijl je toch zo verwachten dat juist die burgerinitiatieven zou moeten toejuichen.

Initiatiefnemer (een der) Evert Sulman liep een jaar of drie geleden een dagje mee met wijkwethouder Mattias Gijsbertsen. Op het stadhuis was dat. Sulman kreeg naar eigen zeggen binnen een half uur van de wijkwethouder te horen dat die niet zo gecharmeerd was van Buitenfitness in Beijum.

Vanwaar al die tegenwerking? Wat kan wel in Leewnborg wat op de een of andere manier niet in Beijum kan?

De Beijumblogger is voor noch tegen Buitenfitness in Beijum.
Maar de procesgang tot nu is op zijn minst merkwaardig te noemen.

De mensen van Buitenfitness Beijum hadden op meer respect mogen rekenen voor hun burgerinitiatief.
http://buitenfitnessbeijum.nl/

Zie ook Buitenfitness, een kans voor Beijum
Het zij de mensen in Leenborg van harte gegund dat ze hun initiatief hebben weten te concretiseren.

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Op 11 september 2015 is Buitenfitness Beijum door mevrouw Anne Bekkema overgedragen aan de Sociale Long Beijum. Een vorm van delegatie in goed vertrouwen.

Zie: http://buitenfitnessbeijum.nl/updates-en-relatie-sociale-long-2/

Het is mij niet bekend wat de SLB vanaf september 2015 t/m heden met Buitenfitness Beijum heeft gedaan. Trefpunt Beijum aan de Beijumerweg is mijns inziens de beste locatie. In het centrum van Beijum, gegeven het gedegen draagvlakonderzoek.

Zie:

http://buitenfitnessbeijum.nl/plan-3/

http://buitenfitnessbeijum.nl/documentatie-2-2/waarom/

Anoniem zei

In Lewenborg, de Hunze, Paddepoel zijn de ijzerwerken van buitenfitness allemaal gebouwd op onomstreden plekken, buitenlangs de wijk. Geen verlies van gewaardeerd groen, geen overlast. In Beijum moest het anders; midden in het groen, met verharde beton ondergrond, op een archeologisch beschermd punt (verboden te graven!), en met een wat zweverig (over psychische gezondheid i.p.v. fysiek) verhaal. Dat botste dus. Daarom geen Buitenfitness in de Groene Zone in de wijk; misschien was naast het Krajicek-veld op Oost wel haalbaar geweest. Met patazaak t Kooitje bij de hand.

Truus zei

Ja lekker gezond bezig zijn en dan vette hap als beloning. Goed plan.