donderdag 11 mei 2017

DE SENIOREN UIT BEIJUM GAAN WEER OP STAP


Het woord 'bejaarden' is uit de mode. Een bejaarde is immers oud en versleten. Maar dat zijn de ouderen van dagen niet (meer). We noemen ze tegenwoordig senioren.

Zie bovenstaande flyer.
De oudjes, nee sorry, bejaarden, schei uit, senioren uit Beijum, gaan op 17 mei op reis naar Veenhuizen, Assen en Rolde.

Gisteravond waren nog vier plaatsen vrij. Eenmaal andermaal, weest erbij...via een der buurtcentra in Beijum.

De bejaarde oudere senioren uit Beijum gaan ook wel eens naar het buitenland....zie nog eens dit bericht

Geen opmerkingen: