woensdag 18 oktober 2017

BEIJUMBORG (85)


Het donkere bos

De afgelopen weken was Nederland in de ban van de ‘affaire Anne Faber’, en ook via deze wijkblog (JF: via Facebook, zie onder deze column) werd er druk met elkaar gediscussieerd over het ‘falende rechtssysteem’. Op zulke momenten ben ik altijd geneigd even achterover te gaan leunen, en af te wachten wat de mensheid over zo’n zaak allemaal te zeggen heeft.

Naarmate de discussie voortging had ik steeds meer het gevoel in een donker bos beland te zijn. Een bos, waarin opinies recht tegenover elkaar stonden, waar zelfs een lichte dreiging voelbaar was, waar welwillende mensen voor ‘niet helemaal geestelijk gezond’ werden uitgemaakt, waarin het – om het maar even beeldend te zeggen – niet prettig vertoeven was. Nou houd ik sowieso niet van donkere bossen, maar dit opiniebos werd me echt te gortig.

Zondagmorgen waren mijn twee in Utrecht wonende dochters ‘thuisthuis’ (dat wil zeggen: op het ouderlijk honk), en ook mijn in Groningen wonende dochter was er. Een gezellige familiebrunch werd het, maar de discussies waren stevig. Waar iedereen het over eens was, was het feit dat het – als vrouw in de leeftijd van Anne Faber - niet echt verstandig is om tegen het schemer te gaan fietsen in een zeer bosrijk gebied, ook al zouden we met ons allen graag willen dat het dat wél was.
Eén van mijn dochters, die bij het Justitie werkt, vertelde ons meer over het TBS-stelsel in ons land: het klonk niet alsof daar heel veel mis mee is. Een ‘falend rechtssysteem’ is dan ook wel erg zwaar aangezet, volgens haar. Wél waren we het er over eens dat goed onderzocht moet worden wat er in instellingen als die, waar de vermoedelijke dader van de moord op Anne Faber ‘onderdak’ was, allemaal goed is en wat er verkeerd kan gaan.

Maar ook kwamen we tot de conclusie dat sommigen wel heel erg snel hun oordeel klaar hadden.

Een stukje, dat ik vorige week had gelezen op een Facebookpagina van een dominee uit de Ommelanden, sprak me erg aan. Hier citeer ik er even uit:
Anne is vermoord door Michael P. Dat is een totale ramp. Maar ze werd niet door "het falend rechtssysteem" vermoord. Het rechtssysteem kan de samenleving onmogelijk beschermen tegen daden als deze. Al was het maar doordat iedereen moordenaar kan worden.
Het rechtssysteem is niet onfeilbaar. Het is mensenwerk. Dus ja, graag een onderzoek naar de omstandigheden waaronder Michael P. was gedeterneerd. Meer dan graag.
Het rechtssysteem beschermt de samenleving tegen volkwoede, willekeur, accute oprispingen van haat en wraak en waakt ervoor dat iedereen dezelfde rechten heeft. Dat is noodzakelijk dat laatste, want morgen kan ìk zomaar een moordenaar zijn.
Het vertragende en dempende element van de rechtsspraak
is nu juist wat onze beschaving uitmaakt. Onze joods-christelijke cultuur zo u wilt.”

Stof tot nadenken……

Han Borg


Geen opmerkingen: