vrijdag 20 oktober 2017

DE NIEUWSTE UITGAVE VAN WIJKKRANT DE BEIJUMER


De verspreiding van papieren nieuws in Beijum is dit nog jonge seizoen voortvarend van start gegaan. Het is half oktober, en nu al valt de derde editie van De Beijumer, 2017/2018 bij mensen zonder NEE-sticker voor huis aan huis bladen in de bus.

Normaal gesproken komt de wijkkrant één  keer per maand uit. September, oktober, november, een derde uitgave was normaal gesproken eind november uitgekomen. Maar de planning ligt/lag iets anders.

De kruidenvrouw, Saskia Nieboer, Shoetime Bert, ondernemersnieus, een bericht van Sociale Long, over de vuurplaats in de Jensemaheerd, over de stormschade, de Voedselbank aan de Ulgersmaweg....en nog veel meer.

Papieren nieuws brengen in Beijum. Iedereen mag meedoen en wat inzenden. Voor en door Beijumers.
redactie@beijumer.nl

Geen opmerkingen: