maandag 9 oktober 2017

'UITVINDER VAN BEIJUM' MAX VAN DEN BERG BEZOCHT 'ZIJN' WIJK


"We hebben niet zomaar een stuk land opgespoten en er een wijk opgebouwd, nee, over Beijum is goed en grondig nagedacht. De gevarieerdheid blijf ik mooi vinden, je zit vanhier uit zo op de Grote Markt en aan de andere kant zit je vlakbij de dorpjes in de Ommelanden."

Oud wethouder van Groningen en commissaris van de Koning voor dezelfde provincie voelde zich vanavond als een tevreden vis in het water. Op uitnodiging van de Historische Werkgroep gaf hij een lezing voor een zestigtal geïnteresseerden die hiervoor naar buurtcentrum de Kleihorn waren gekomen.

Jammer dat er amper jeugdig publiek in de zaal zat, praktisch iedereen was vijftig plus, jongeren hadden leuke weetjes over het ontstaan van hun woonwijk kunnen opsnuiven.

De Beijumblogger kwam halverwege de lezing binnen en hoorde van den Berg lovende dingen zich over het uiteindelijke resultaat van 'zijn' wijk. Niet echt zijn wijk. Max van den Berg: "Het is wat bewoners er met zijn allen van maken, bewoners maken de beleving van een wijk."

Dat is hier en nu. Maar de grijs geworden en inmiddels gepensioneerde ex-wethouder van de stad is wel degelijk medeverantwoordelijk voor de indeling van de wijk, de bloemkool-structuur en voor de variatie wat betreft architectuur.
Na zijn periode als wethouder voor Groningen maakte hij omzwervingen richting de landelijke politiek en het Europees Parlement: "Maar altijd als ik in Beijum terug kwam vond ik de wijk mooi en erg geslaagd."

Tevredenheid ook over Groningen als compacte stad. "Daar hoort Beijum ook bij. De overgang van de grens van Groningen, wat gedeeltelijk ook de grens van Beijum is, loopt erg scherp. Bij andere steden in het land zie je nog wel eens dat stukjes stad steeds meer de omliggende dorpen en natuur is binnengedrongen, maar Beijum heeft een scherpe scheiding tussen stadswijk en platteland, Ommelanden en Kardinge."

Zie ook de Wikipedia-pagina over hem, inclusief een foto met jeugdige wilde haren en zijn carrière. De Raspoetin en Lenin van het Noorden werd hij vroeger tijdens een politieke machtsstrijd wel genoemd.

En zie in dit bericht van zesenhalf jaar geleden een oude foto van Max van den Berg toen hij op 29 mei 1978 de sleutel van het eerste huis in Beijum, Fossemaheerd, aan de toekomstige bewoners overhandigde. Terzijde, lees vooral een groot aantal merkwaardige reacties onder genoemde bericht.

Begin vorig jaar las hij kinderen voor in Kindercentrum Mallemolen.

De Beijumblogger sprak de geestelijke vader van Beijum vanavond in de pauze en maakte onderstaande video. Over de overlast van 'probleemgevallen' in de wijk: "Dat soort mensen moet beter over de stad verspreid worden."

Geen opmerkingen: