dinsdag 17 oktober 2017

BOUWEN AAN EEN NIEUW INNERSDIJK (8)Vier maanden geleden werd de eerste paal geslagen voor nieuwbouw op het Innersdijk-terrein. Zie nog eens dit bericht.
Daarna werd een paar weken gewerkt, zie nog eens hier

Gistermiddag was er weer activiteit te bespeuren, dit nadat alles drie maanden stil heeft gelegen, zie nog eens dit bericht (deel 7 uit deze serie). Mannetjes met een witte helm op en een mannetje was aan het lassen.

De vertraging zou komen door scheef geheide palen, een waterballet onder de klei en een machine die in het buitenland zou zijn maar die wel nodig was om e.e.a. te verhelpen.
Raadselachtig allemaal.

Zie foto links, een stalen paal wordt gelast voordat ie de klei in gaat worden geheid. Mannetjes met witte helm op, kunnen jullie iets vertellen over de hei-achterstand en waarom de werkzaamheden zo lang zijn stilgelegd? "Nee, daar bemoeien we ons niet mee, we zijn nu met deze palen bezig."

De blogger balanceerde tussen nieuwsgierigheid en achterdocht. Waarom niet gewoon zeggen wat er is of wat er was?

Halverwege het Innersdijk-terrein en de huizenrij van de Bentismaheerd zat een mijnheer die in dienst is van een ingenieursbureau ("Ik had slechter weer kunnen treffen") op een stoel en met een laptop op schoot. Vanaf de laptop liepen draden naar een woning. Zie foto rechts. "Ik meet of de trilling die het heien veroorzaakt aanvaardbaar is voor de huizen van omwonenden. Als de trilling onaanvaardbaar is worden de werkzaamheden stilgelegd."

Beijum zit in het aardbevingsgebied door gaswinning door de NAM. Je moet goed uitkijken wat voor eventuele scheuren door het heiwerk voor de omliggende woonhuizen kan worden aangericht, of wat van aardbevingen afkomstig kan zijn.

Je moet de aanstaande buren van de gebouwen die op het terrein gebouwd worden gerealiseerd natuurlijk ook respectabel behandelen. Het controleren van trilling door het heiwerk en de eventuele consequentie voor omliggende huizen is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen, zorg voor de omgeving, en van eventuele schadeclaims te kunnen afweren.

Geen opmerkingen: