zondag 11 maart 2018

AANLEG VAN SPEELNATUUR OERRR TE KARDINGE


EEN OERRR-SPEELPLEK MET NATUURLIJKE TOESTELLEN


"Een van de onderdelen betrof de wens om een natuurlijke speelplek voor kinderen uit Beijum en Lewenborg aan te leggen."


Het raadsel van de werkzaamheden te Kardinge tussen de voetbalvelden en de Froukemaheerd is opgelost, zie nog eens het bericht van afgelopen vrijdag. Er wordt 'speelnatuur' aangelegd.

De blogger had het kunnen weten, en af en toe daagde er iets vaags. Zie ook de update bij dit bericht

Er wordt dus een speelplaats aangelegd. En dat plan is al jaren geleden al bedacht.

Terzijde, het ontbreekt regelmatig aan afstemming in Beijum. Veel gaat langs elkaar heen. Hoe kan het toch dat wijkbeweging Sociale Long twee jaar geleden begon met het plan om een grote speelplek te willen realiseren, terwijl er reeds een plan lag om dit op amper 200 meter van de wijk te bewerkstelligen? Iets wat nu ook concreet op de klei gaat verschijnen? Het geeft te denken.

Op Natuurmonumenten staat, en lees verder, ook waar OERRR voor staat:

Begin maart start Natuurmonumenten met de aanleg van speelnatuur van OERRR in Kardinge. Een natuurlijke speelplek voor kinderen uit de wijken Beijum, Lewenborg en overige stadswijken.De locatie van deze speelplek ligt ten oosten van het Koerspad, tussen Beijum en Lewenborg en de sportvelden Kardinge. Dit najaar hoopt Natuurmonumenten de speelnatuur feestelijk te openen voor publiek. De locatie is ook toegankelijk voor mensen met een beperking.

De aanleiding voor speelnatuur kwam enige jaren geleden naar voren toen wijkbewoners en Natuurmonumenten samen een nieuw inrichtingsplan voor de zuidelijke wijkrand van Beijum opstelden. Eén van de onderdelen betrof de wens om een natuurlijke speelplek voor kinderen uit de wijken Beijum en Lewenborg te realiseren. Dit verzoek paste goed bij het jeugdprogramma van Natuurmonumenten OERRR.

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Langs het Koerspad is het heel gevaarlijk voor kinderen. Daar rijden brommers/bezorgbrommers erg hard. Idem dito de fietsers.

Het is mij niet bekend of Natuurmonumenten de veiligheidsaspecten goed heeft gecontroleerd.

Kees Huizenga zei

Ik keek op Google en zag dit document van de BOB; auteur: Rein van der Velde:

https://www.beijum.org/voor-iedereen-is-ruimte-in-de-zuidelijke-wijkrand-van-beijum/

Van 25 mei 2012.

Erik Knollema, Jochem Atema en Theo Smit waren ook aanwezig bij deze twee bijeenkomsten.


Citaat deelplan C:

“Door het hooiland één maal per jaar gefaseerd te maaien i.c.m. met na-beweiding zal het beheer gericht zijn op het ontstaan van een bloemrijk grasland. In het hooiland is tevens ruimte voor een aantal nieuwe poelen. De natuurlijke speelplaats wordt positief ontvangen. De kabelbaan die in eerste instantie in deelgebied B is ingetekend, wordt dus toch liever bij deze speelplaats gezien. De kinderen hoeven dan niet het (drukke) fietspad over te steken. Op de speelplaats is ruimte voor meerdere ideeën, men ziet hier bijvoorbeeld ook graag een blotevoetenpad. Er kan een struikenrij aan het zuidelijke fietspad geplant worden, zodat de kinderen beschut uit de wind kunnen spelen. Er wordt geopperd om dit deelgebied samen met de omgeving te beheren.” Einde citaat.


Er wordt geschreven over een natuurlijke speelplaats. Een soort zwempoel of blotevoetenbad.

Maar dat is iets anders dan een speelplek voor kinderen met (natuurlijke ?) speeltoestellen, zoals de Sociale Long Beijum wilde.

Die kabelbaan is terloops genoemd. Daar is niet apart over gestemd.


Op 12 maart 2018 schrijft Natuurmonumenten:

“Start van het project

Coördinator natuurbeheer in Kardinge Reiner Hartog is blij dat het project nu daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden: ‘begin maart starten we met de eerste schop’ in de grond op deze bijzondere locatie. We gaan aan de slag met de aanleg van een waterspeelplek voorzien van een pomp met een waterloop, we gaan vlottenwater met steigertjes aanleggen, maar ook picknickplekken die geschikt zijn voor mensen met een beperking. Natuurlijk mogen heuveltoppen met speelzand en klim- en klauterstammen niet ontbreken. We hebben veel werk achter de schermen verricht en staan nu te popelen om eindelijk echt te beginnen’.

Wanneer klaar?

De aanleg zal zeker enige maanden tot een half jaar in beslag nemen, maar als alles volgens plan verloopt wordt de locatie najaar 2018 geopend.
De locatie is vrij toegankelijk.”
Einde citaat van de pdf-bijlage van gisteren.


De dure kabelbaan van deelgebied C is - geheel voorspelbaar – uit dit plan verdwenen. Daarom blijft het in de omgeving van het Koerspad erg gevaarlijk voor de kinderen. Over gevaarzetting voor kinderen rept Natuurmonumenten verder niet. Ik betreur dit ten zeerste. Dit kan volgens mij NIET door de beugel.


Er is lokale begripsverwarring over een (natuurlijke) speelplaats voor kinderen met natuurlijke speeltoestellen, zoals de SLB wilde, en een klein natuurlijk zwembad / blotevoetenbad / waterspeelplek voor kinderen. Met veilige oevers, struiken ter beschutting, etc. Bovendien kan dit zwembadje alleen bij warm weer gebruikt worden!

Opmerking: in Kardinge is reeds een bovenwijks zwembad met een groot kinderbad. Toch? Is dit niet wat dubbel? Is er te veel geld?


De SLB wilde een kinderspeelplaats in de Groene Long. Natuurmonumenten wil een zwembadje in Kardinge met een waterpomp en noemt dit een “waterspeelplek”. Die klim- en klauterstammen zijn in 2012 nooit genoemd. Natuurmonumenten heeft het plan van 2012 heerlijk opgewaardeerd!

Kees Huizenga zei

Gisteravond stuurde ik een e-mail naar de stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oost, mevrouw Barbara Ligtenberg. Mijn reactie op Beijumnieuws van gistermiddag gaf ik door in een Word-bijlage. Ik heb nog geen reactie ontvangen.


Beste mevrouw Ligtenberg,


Ter kennisgeving en overweging aangeboden.

De gemeente Groningen geeft subsidie aan een waterspeelplek voor kinderen in Kardinge. Tevens het waterschap Noorderzijlvest.

Hoe is het gesteld met de veiligheidswaarborgen?

Langs het Koerspad is het erg gevaarlijk. Dat merk ik zelf - als fietser - als ik vanuit Beijum naar Driebond fiets.

Hoe kan de veiligheid van kinderen gewaarborgd worden?

Welke maatregelen worden genomen?

Met welke actoren is overleg gepleegd? Met de basisscholen? De wijkagenten? De kinderopvang, zoals de SKSG?

Natuurmonumenten zwijgt hierover! Is dit professioneel?


Als ervaringsdeskundige weet ik dat in het voorjaar van 2012 niet over de veiligheid van kinderen is gesproken.


Graag uw reactie.


Met verontruste groet,

Kees Huizenga


P.S.: Natuurmonumenten in Paterswolde heb ik uiteraard eveneens benaderd.