maandag 19 maart 2018

PVDA-STAD IN GESPREK MET BEIJUMERS


"Weten jullie dat Marjet Woldhuis van 100%Groningen ooit vóór Diftar heeft gestemd? Daarna is ze gaan draaien, ze probeert met 100% Groningen tegenwoordig mooie sier te maken met haar standpunt over de afval-problematiek in de stad."

Het was de opvallendste politieke uitspraak die de Beijumblogger vanavond ten gehore kwam tijdens de PvdA- avond in buurtcentrum het Heerdenhoes.

Het was Jan Pieter Loopstra, linker afbeelding midden, met blauwe trui en witte bloes, die de opmerking maakte. Dit raadslid is lid van de raadscommissies Beheer en Verkeer en Werk en Inkomen in Groningen.
Een aanwezige benoemde iets dat op de begin februari gehouden 'afvaldump-avond' in het Trefpunt te berde was gebracht. Loopstra reageerde geprikkeld, vrij vertaald: 'Geef je niet over aan de nukken van 100% Groningen, voor een goed afval-beleid moet je bij de PvdA zijn.'

De blogger liep tegen twintig over acht vanavond het bijzaaltje van genoemde buurtcentrum binnen. Inclusief raadsleden telde hij 25 aanwezigen.

Het gesprek ging over zwerfvuil en over de afgeschafte grofvuil-regeling. Loopstra: "Dat was een bezuinigingsmaatregel."

Theo Smit, een der aanwezigen: "Door de wind van de afgelopen dagen ligt het zwerfvuil overal door Beijum verspreid."

De vuilnisproblematiek in de stad Groningen wordt bij uitstek hét verkiezingsthema voor november (I.v.m. de gemeentelijke herindeling kent de stad Groningen overmorgen geen gemeenteraadsverkiezingen, die worden pas in november gehouden).

Welke politieke partij weet daarover de regie te pakken? Joost van Keulen van de VVD vindt het allemaal wel meevallen wat betreft zwerfvuil en grofvuil in Beijum, zei hij onlangs.
Zoals gezegd, 100% Groningen roerde zich in het Trefpunt omtrent dit onderwerp. De PvdA probeerde vanavond het stuur aangaande dit onderwerp over te nemen aangaande dit onderwerp.

Er zal meer besproken zijn, maar de blogger verliet na twintig minuten de zaal. Het kan niet missen, dit was het hoofdthema van de avond.

Welke politieke partij in Groningen heeft de beste aanpak wat betreft het tegengaan van de vervuilde stad en daarbij behorende wijken?

(Het anti-Diftar-avondje in Beijum, een jaar geleden)


(Ook inbreng van andere politieke partijen is hier welkom. Beijumnieuws@hotmail.com)


Update 22.30 uur, Marjet Woldhuis is not amused over de uitspraken van Loopstra. "Graag een rectificatie, ik ben nooit voor Diftar geweest."

Update 22.45 uur. Jan Pieter Loopstra: "Marjet Woldhuis als lid van de stadspartij heb jij voor het amendement gestemd dat Diftar mogelijk moest maken. Het amendement van de Stadspartij."

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

1. De heer Jan Pieter Loopstra van de PvdA-raadsfractie deelde vanavond mede dat het BORG-niveau in stadsdeel Oost weer naar het hogere niveau A moet (het niveau van de binnenstad). Dit komt in het nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma te staan. Op mijn vraag wat dit gaat kosten, bleef de heer Loopstra het antwoord vooralsnog schuldig. Dit wordt uitgerekend, aldus de fractievoorzitter van de PvdA, mevrouw mr. Carine Bloemhoff. Mijn pleidooi om het BORG-niveau op te schalen van niveau C naar A, vond een warm onthaal. Iedereen baalde van het alom aanwezige zwerfafval, het grofvuil, het snoeiafval en de toeristische afvaldumping.

2. Verder wil de PvdA-fractie dat het grofvuil weer enkele keren per jaar gratis wordt opgehaald. Zoals het voor 2014 was. De tijd van de bezuinigingen op Stadsbeheer moet tot het verleden behoren.

Wat betreft het Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) was deze vergadering zeer geslaagd.