woensdag 21 maart 2018

HET IS LENTE!


Wat heeft het lang geduurd! Maar het is eindelijk 21 maart. Het is Lente!!!

Daar merkte je vanochtend niet veel van, automobilisten die een uur geleden (of vroeger) op weg gingen om te gaan werken werden nogmaals met bevroren ramen geconfronteerd.

Wat een luxe probleem, maar we zijn klaar met de winter en we schreeuwen a.h.w. om voorjaar. Liever eerst geen vorst meer, we willen zonnig en warm lente-weer.

Foto is langs de westelijke wijkring gemaakt.
Links liggen o.a. de Kremers- en Mudaheerd. Voorbij het groen rechts basisschool De Beijumkorf.

De voorste aankomende bloemen in wording blijven nog even in hun groene bastionnetjes. Op de achtergrond zien we een strook meer dappere witte bloemetjes.

Het feest dat voorjaar heet staat op uitbarsten. Binnenkort lopen de slierten kinderen van basisscholen in de wijk weer naar de schooltuintjes in het Groene Hart van de wijk. de bomen zullen groene bladeren krijgen, de paardenbloemen zullen weer gaan bloeien, de boterbloemen....Lente!!!!!!

Geen opmerkingen: