dinsdag 20 maart 2018

ACHT STEMLOKALEN IN BEIJUM (Sleepwet)
"Amnesty International is tegen, die organisatie vertrouw ik en daarom stem ik ook tegen."
"Ik heb niks te verbergen en ben niet zo bang voor mijn privacy, voor mij mag het doorgaan."

Zomaar twee meningen die de Beijumblogger de afgelopen dagen in de straten van Beijum hoorde.

Op de bovenste en linker afbeelding zien we het stemlokaal in de Wibenaheerd wachten op de kiescommissie en kiesgerechtigden. Stemdistrict 266, voormalige school Expeditie, naast de Wibena-rotonde.

Rechts zien we de stempas van ondergetekende en een opsomming van de 457 kiesdistricten (lokalen).

Via social media wordt heftig gediscussieerd over voor of tegen de Sleepwet zijn. Vooral het tegenkamp roert zich, zelfs de nazi's worden erbij gehaald om het eigen gelijk te halen, bij hen zou de strijdkreet 'Ik heb niks te verbergen.' vandaan komen.

Wat moet je er van zeggen.
In 2016 was er ook een referendum, die zou zogenaamd over Oekraïne, gaan maar verkapt misbruikt werd om de EU de rug toe te (willen) draaien.

Ondergetekende behoort tot de groep die het vertrouwen in de politiek helemaal kwijt is. Dit komt door de onbetrouwbare regeringen van de afgelopen jaren (beloftes niet nakomen), het geschreeuw en gescheld aan de rechterflank door FvD en PVV, de onwil van linkse partijen (GL en SP) om regeringsverantwoordelijkheid te willen dragen (stuurlui aan wal), maar vooral ook door lieden die verkondigen de democratie te willen redden door het mogelijk maken van nog meer referenda, maar die dezelfde democratie lijken te willen ondermijnen.

Hoe dan ook, ga morgen stemmen. Geen gemeenteraadsverkiezingen hier i.v.m. de herindeling (Haren, Ten Boer) van de stad Groningen.

Bent u voor of tegen de sleepwet? Open de link boven voor meer informatie.

Naast genoemde kiesdistrict 266, kunt u ook stemmen in het Heerdenhoes, Sporthal Beijum, het Trefpunt, Tine Marcusschool, de Kleihorn, de Heerdstee en in de gymlokaal aan de Stoepemaheerd.

1 opmerking:

Anoniem zei

Goed idee. Die bokszak brengt prachtig in beeld hoe de leegstaande Montessorischool een nieuwe buurtfunctie kan krijgen. Sport- en fitness ruimte, voor jong en oud, laagdrempelig en niet-commercieel. Geeft veel ontmoetingsmogelijkheden, stimuleert gezonder levensstijl en biedt actiever leven in Beijum-Oost. Stadsvernieuwingsgeld hierin pompen beter en socialer idee dan weer een onderzoek naar winkelcentra ( ) in de wijk en opnieuw aanharken van groene long.