donderdag 8 maart 2018

ZIET BEIJUM ER ECHT PRIMA UIT QUA AFVAL?


'Het afvalprobleem is daar niet groter dan in andere wijken. De buurtconciërges zijn erg betrokken bij de wijk. Ze zien dan ook elk papiertje liggen op straat. Terwijl, als jij en ik daar lopen wij zullen zeggen dat het er prima uitziet.'
Van Joostvankeulen.nl

Bovenstaande uitspraken zijn van wethouder Joost van Keulen die naar aanleiding van de vuilnis-berichtgeving van twee weken geleden een kijkje in Beijum kwam nemen. En met de buurtconcierges in gesprek ging.


Via inside information weet de Beijumblogger dat de wethouder stevig baalde van de berichtgeving. De buurtconcierges hadden eigenlijk niet moeten zeggen dat ze 'er moedeloos van worden.' Zie de link hierboven. Beijum zou in een kwaad daglicht worden gezet. Bij zijn ontmoeting met de buurtconcierges mochten geen afgevaardigden van andere politieke partijen aanwezig zijn. En alles werd uit de kast gehaald om de vuilnisproblematiek te relativeren. In de wijk waar de wethouder zelf woont ligt dezelfde hoeveelheid zwerfvuil en buurtconcierges zouden elk papiertje zien liggen.


Tv-Noord gaf de wethouder, die zag had geërgerd aan de berichtgeving op hun site, gisteren alle ruimte om zijn verhaal af te steken, zie bovenstaande vetgedrukte tekst. 

Hij zei ook: 'Toch is het niet zo dat Beijum heel schril afsteekt in vergelijking met de rest van de stad. Het dumpen van afval is ook niet groter geworden sinds het grofvuil niet meer gratis wordt opgehaald.'

Heel aardig dat hij Beijum in bescherming meent te moeten nemen (hebben we daar behoefte aan?), al is zijn insteek sterk politiek gekleurd, feit is dat Beijum er de laatste jaren smeriger bij ligt, mede door het afschaffen van de gratis grof vuil-rondes.


Waarom bagatelliseert en relativeert de wethouder de problematiek in Beijum? Wat voor winst tracht hij daarmee te halen?  Waarom worden Beijumers niet serieus genomen wat betreft hun klachten over de meer en meer vervuilde wijk waarin ze wonen? Hebben we wel een liberale (geld gaat voor mensen) wethouder nodig die zich zorgen maakt dat Beijum een slechte naam krijgt over een onderwerp waarover Beijumers zelf geen struisvogelpolitiek wensen te bedrijven? 


Ondergetekende zal de vragen bij 100% Groningen neerleggen, de politieke partij die onlangs een Vuilnisdump-avond in 't Trefpunt belegde. De avond werd georganiseerd door Beijumers die van mening zijn en waren dat 'de afvaldump in Beijum moet stoppen, ze er hun kinderen zo niet willen laten opgroeien en dat het van kwaad tot erger gaat.'


Zie nog eens onderstaande oproep in dit bericht


Kom donderdag 15 februari naar het trefpunt en LAAT JE STEM HOREN WANT JOUW STEM IS HET WAARD OM GEHOORD TE WORDEN!!!!
JOUW stem geldt!! en misschien is JOUW stem juist wel de beslissende stem die de afvaldump in Beijum kan stoppen!!!
Kom Allen naar het Trefpunt om de strijd aan te gaan!
Jij en alle kinderen van Beijum verdienen een mooie schone buurt!


Laten we daar met zijn allen voor vechten!


De verontruste Beijumers die deze avond hebben georganiseerd, de buurtconcierges, ondergetekende, allemaal hebben ze het verkeerd gezien volgens de wethouder.


Update 13.30 uur; lezeres reageert: We hebben er thuis hartelijk om gelachen. Waar haalt hij het vandaan. Je zou als buurtconciërge echt zwaar depressief worden als je elke dag dezelfde zooi moet opruimen. Onvoorstelbaar wat mensen denken zo maar op straat te kunnen smijten. Eigenlijk zouden we een week lang foto's moeten maken in de wijk en die aan de heer Van Keulen sturen.

Gisteren gepost op Twitter (opladen duurt even):

11 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Alle circa 20 aanwezigen uit Beijum, tijdens de geslaagde "Vuilnisdumpavond" van 15 februari 2018 in het Trefpunt, waren van mening dat de dumping van grofvuil is toegenomen sinds de gemeente Groningen het gratis afhalen van grofvuil op afspraak heeft gestaakt. Vanaf 1 januari 2014. Er werd zelfs gesproken over "vuilnistoerisme"!

Ook de twee deskundige wijkschouwers, die hiervoor een vergoeding van de gemeente krijgen, waren deze mening toegedaan. Ik doel op de heren Theo Smit en Frans Egberink. Laatstgenoemde zei dat "het borgniveau" naar beneden was gegaan, waardoor minder grofvuil en zwerfafval wordt opgehaald. De heer Egberink pleitte daarom voor het ophogen van het borgniveau. Mede in relatie met het snoeiafval dat soms 4-6 weken blijft liggen.

Als vrijwel iedereen in Beijum het erover eens is dat Beijum vanaf 2014 aan het vervuilen en aan het verloederen is, waarom moet de wethouder van Milieu/Stadsbeheer dit dan stellenderwijs tegenspreken? Waarom kan wethouder Van Keulen zo ontzettend slecht naar de wijksignalen vanuit Beijum luisteren? Waarom steekt hij de wijkconciërges geen hart onder de riem in plaats van hen vermanend en hautain toe te spreken?

Besturen is vooral goed luisteren!

Anoniem zei

Van Keulen probeert zich er in eerste instantie van af te maken met een Jantje-van-Leiden door het Beijumer afvalprobleem te veralgemeniseren. Ik hoor hem echter nergens zeggen dat hij er niets aan wil doen. Uiteraard kan hij zich sterk maken om het tarief voor grof vuil te verlagen of gewoon af te schaffen, maar dan zal hij draagvlak moeten verwerven om dit voor de hele gemeente te laten gelden. De grootste afvalhitsers dienen te beseffen dat een regeling voor Beijum afzonderlijk politiek onmogelijk is.

Anoniem zei

Met de limo naar Beijum komen en de buurtconcierges belachelijk maken. Missionaris Joost. Stem VVD

Anoniem zei

Vanmiddag even met Meldpunt Overlast gebeld. Het zwerfvuil in het Openbaar Gemeente Groen ligt hier al weer weken. Het versterkt het stigma dat toch al over beide Heerden heerst. De Milieudienst kijkt hier nog steeds niet langer dan hun neus lang is.

Daar is de Wethouder niet geweest denk ik.
En als er in zijn en andere woonwijken net zoveel vuil ligt als in Beijum, is dat een teken aan de wand, en geen reden om het dan maar te bagatelliseren.

Arjan de Rooij zei

De wethouder is verantwoordelijk voor een steeds viezere stad. Hij moet niet mopperen op betrokken buurtconciërges maar hij moet de stad schoner maken. Niet lullen maar poetsen Joost

Anoniem zei

het snoeiafval licht al weken mooi opgestapeld te wachten om te dienen als paasvuren met alle gevolgen van dien. maar daar denken ze niet aan . deze vorm van bezuiniging zou weleens uit de hand kunnen lopen . maar in 't voren denken kunnen ze nog steeds niet .

Anoniem zei

Zo dom en arrogant dit, Beiumers niet en nooit op de vvd stemmen. Kwalpartij. DE WETOUER IS VERANTOORDELIJK VOOR DEZE VIEZIGHEID en laat je stem horen buurcierges.

Anoniem zei

Dump gedrag is onacceptabel natuurlijk.
Gelukkig neemt De Milieu Dienst alles wel altijd mee.
Zo wordt dit gedrag wel beloond maar de fatsoenlijke burger met de rotzooi laten zitten is ook geen oplossing.

De Wethouder die zijn straatje schoonveegt!

Kees Huizenga zei

Het PR-offensief van wethouder Joost van Keulen gaat door!

Zie:

https://www.oogtv.nl/2018/03/stad-voldoende-schoon/

Lees ook de reacties!

Kees Huizenga zei

HET BORG-niveau van Stadsbeheer moet in Beijum naar de A-status!


Op RTV Noord van 19 februari 2018 staat:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/190499/Bergen-dumpafval-in-Beijum-Het-is-om-moedeloos-van-te-worden

“ 'Geef ons een A-status'

Diezelfde gemeente kan het probleem volgens Gramberg in de kiem smoren. Dat heeft alles te maken met de prioriteit die de wijk heeft voor de gemeentelijke schoonmaakdienst. De Groninger binnenstad heeft status 'A'; daar moet alles brandschoon zijn. Beijum moet het doen met status 'C', wat leidt tot een grotere berg zwerfafval.

'We hebben bij 100% Groningen aangegeven dat we graag van C naar A willen. Een andere oplossing is er eigenlijk niet. Of je zou alle veertienduizend inwoners van Beijum één op één op zijn gedrag aan moeten spreken. Dat is een heel karwei.' “ Einde citaat.


Tijdens de mooie afvaldumpavond van de fractie van 100% Groningen d.d. 15 februari 2018 ( zie: https://beijumnieuws.blogspot.nl/2018/02/de-afvaldump-avond-in-het-trefpunt.html ) werd door wijkschouwer Frans Egberink medegedeeld dat de gemeenteraad een paar jaren geleden had besloten om het BORG-niveau (BORG staat voor “Beheerplan Openbare Ruimte Groningen”) van Beijum te laten dalen naar niveau C. Zeer waarschijnlijk voor het hele stadsdeel Oost.


Dit staat niet vermeld in de BORG-rapportage 2017. Ik doel op de verlaging van het BORG-niveau naar de C-status. Waarom wordt de gemeenteraad niet zorgvuldig geïnformeerd?

Zie: https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/BORG-rapportage%202017.pdf

De jaren 2016 en 2017 worden met elkaar vergeleken. De jaren met een hoger BORG-niveau van stadsdeel Oost worden niet vermeld!

Wat betreft stadsdeel Oost verwijs ik naar het schema van pagina 6, bovenaan en de linker kolom. De rode cijfers.


Ten opzichte van het jaar 2013 zijn er de volgende verslechteringen:

1. het grofvuil kan niet meer op afspraak gratis worden opgehaald (sinds 1 jan. 2014);

2. het BORG-niveau is naar niveau C gedaald/afgeschaald. Ik weet nog niet sinds wanneer.


Kijk, dat zien de Beijumers. Het gedumpte afval neemt toe! Het gaat niet om enkel relatieve cijfers, maar om de concrete, zichtbare toestand. Absolute waarnemingen. Massale dumping (zeker bij stortplaatsen en wijkcentra), afvaltoerisme en lokale verrommeling c.q. verloedering!!!

Die cijfers van de BORG-rapportage miskennen de ernst van de situatie in stadsdeel Oost. Het afschalen van dat BORG-niveau heeft zichtbare nadelige effecten.

Dat negatief aanzien is slecht voor het kopen van nieuwe woningen of het huren van woningen. Een schoon stadsdeel is immers het visitekaartje van en voor de woongebieden!

Een schone wijk kunt u beschouwen als een aantrekkelijke wijkvoorziening.

Kees Huizenga zei

Een kleine correctie.

Ik bedoel de rechterkolom van pagina 6 van de BORG-rapportage 2017. Stadsdeel Oost.


Zeer pijnlijk

De door de gemeente betaalde wijkschouwers moeten zich in Lewenborg en Beijum conformeren aan BORG-niveau C. Ze moeten storend zwerfafval en dumpafval tolereren vanwege het kwalitatief laag BORG-niveau C.* Ook in sloten en kanalen. Het voorspelbaar gevolg is dat de gemeente (lees: B&W) tevreden kan zijn over "de schoonheid van de stad". Zo wordt de afstand tussen de burgers en het openbaar bestuur vergroot.

* Wat voor type wijkschouwers kunnen dit aan? Ik zou dit nooit kunnen. Storend chronisch dumpafval zou ik nimmer gedogen. Nee, dit moet op alerte wijze gemeld worden! Gedogen is altijd fout!

Een logische vraag: hoe krijgt de gemeente onafhankelijke wijkschouwers?