dinsdag 27 maart 2018

UIT DE OUDE DOOS (365)


'Stuurt u mij uw informatie-folder over de luxe woningen aan de Holmsterheerd.'

Aldus een bon die tussen de 35 en 40 jaar geleden naar de woningbouwvereniging Maatschappij tot Verbetering van Woningtoestanden kon worden opgestuurd.

Zie afbeelding boven.
Als iedereen zou weten hoe mooi 't hier wordt, dan was er vast een wachtlijst voor onze woningen.

Geen idee in welke krant deze wervende advertentie heeft gestaan, het zal de Gezinsbode of Nieuwsblad van het Noorden zijn geweest.

De wijk Beijum was net (gedeeltelijk?) gerealiseerd, de aanleg van het hele 'Stadsgewestpark' stond op punt van beginnen.

De term Stadsgewestpark Noorddijk hoor je amper meer. Stadsdeel Noorddijk is meer in zwang.
In een oude Staatscourant vindt de blogger dit bericht hierover

2 opmerkingen:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

De rechtsopvolger van de Maatschappij tot Verbetering van Woningtoestanden is de Woningstichting De Huismeesters. Vanaf 1 januari 1993.

Zie verder:

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=1737&minr=861431&miview=inv2&milang=nl

Citaat:

"Als gevolg van verminderde bouwactiviteit in de jaren tachtig werd de "Maatschappij" steeds meer een beheercorporatie. In de jaren negentig vond een verregaande schaalvergroting in de volkshuisvesting plaats. Voor de "Maatschappij", die inmiddels één van de kleinste woningbouwcorporaties in de stad was geworden, was dit reden om een samenwerkingspartner te zoeken. Zij vond deze in de van oorsprong Rooms-Katholieke woningbouwstichting "Concordia". Op 1 januari 1993 kreeg de fusie zijn beslag." Einde citaat.