donderdag 27 augustus 2009

DE BOELEMAHEERD BLIJFT WAAKZAAM

Onderstaande bericht werd vanmiddag opgestuurd.

Boelemaheerd dreigt karakter van laan te verliezen na kap linden. Door zuinig herplanten vervangende bomen vallen er gaten.(vette tekst door verzender)
Eerst wilde de gemeente 44 bomen kappen in de Boelemaheerd en vervangen door alleen maar stenen bestrating. Reactie was fors bewonersprotest vlak voor de zomervakantie, met handtekeningenacties, brieven en telefoontjes. En stukken op Beijumnieuws en in Beijumkrant. Onmiddellijk na de zomervakantie overviel de gemeente met een bijgesteld plan op een drukke heerd-avond met 50 bewoners in Innersdijk opnieuw de straat met een zuinig alternatief plan.

De te verdwijnen laanbomen (37 linden en 4 perenbomen) worden in gewijzigd gemeenteplan niet vervangen door alleen maar stenen bestrating maar ook door 19 nieuw te planten bomen die al redelijk volgroeid zijn. Deze compensatie is tegemoetkoming aan massaal bewoners protest en erkenning groene kwaliteit van de straat. Stadsbeheer gaat verder in gesprek met bewoners. Komen ze er gezamenlijk niet uit, dan komt de politiek, met verantwoordelijk wethouder Jannie Visscher, er aan te pas.
Eén geheel
Bewoners-reacties op tweede gemeenteplan zijn divers, maar ieder hecht aan groen:
-er dreigen door te zuinige herplant van bomen gaten in de laan te vallen die de Boelemaheerd nu vormt. Het karakter van de heerd, met bomen in strak gelid, als geleiding en beschutting wordt doorbroken. Er komen lege grijze plekken in de groene laan, en daarmee ook het in het buurtleven. Stedenbouwkundige logica en beleving gaan verloren. Het wordt een rommeltje, niks. Geen zin in stenige Wibena- en Clarema-achtige toestanden hier.

Royaal vervangen en niet zuinig zijn met herplanten om de heerd weer voor jaren duurzaam te houden is de oplossing om groen totaal-beeld te behouden

Vijf bomen extra herplant verspreid over dreigende lege plekken aanvaardbare oplossing.

-aanpak is volgens Stadsbeheer nodig om dertig jaar geleden gemaakt fouten bij aanplant van de nu te kappen bomen te herstellen; de wortelopdruk en daarmee schots en scheef liggende stenen in stoepen,straten en parkeervakken zijn hiermee opgelost. Grotere plantvakken voor nieuwe bomen met uitgegraven plantgat voorkomt herhaling.
-voor bewoners die hun auto als heilige koe koesteren is met kap van linden in parkeervakken en vervanging door andere bomen ook honingdauw-probleem opgelost; het voor mens en autolak overigens onschuldige kleverig laagje dat zomers onder de linden geparkeerde auto’s kan bedekken, en bestaat uit suikerhoudende uitwerpselen van bladluizen.
-nu de gemeente toegeeft dat de struiken in de heerd er niet uitzien, er slechte heestervakken zijn is het onbegrijpelijk is dat hier geen verbetering wordt voorgesteld. De buurt heeft slechte ervaring met roosjes en met onderhoud van de oudere struiken.
-slordig dat de gemeente deel van de heerd (nrs. 7-75) over het hoofd heeft gezien bij onderhoud. Juist omdat het hier om een populaire sluiproute voor schoolkinderen gaat om de onveilige wijkring zonder vrijliggend fietspad (Amkemaheerd) te ontwijken. Bewoners willen garantie dat niet over paar jaar daar alsnog de bomen aan de beurt zijn voor kap. En is hier geld voor herstrating binnen beschikbaar budget Stadsbeheer?

Omdat de gemeente de wijsheid niet in pacht heeft willen bewoners samen met de gemeente meedenken en praten over problemen, oplossingen en toekomst van de heerd.

Goed wonen in de heerd kost geld –als Stadsbeheer tekort komt om aan bewonerswensen tegemoet te komen willen bewoners extra geld uit het Lokaal Akkoord Wonen gebruiken om hun woonomgeving en woonklimaat achterin Beijum, in het uiterste Oostpuntje op peil te houden.
HuurdersVereniging Patrimonium Beijum, Gerrit Lennips, Boelemaheerd 160
Zie ook: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/06/bewoners-boelemaheerd-willen-bomen.html

1 opmerking:

Anoniem zei

Kappen die bomen Wy aan de isebrandtsheerd emagaheerd willen graag dat de bomen weg gaan er staan er teveel zon weg en een troep heb je er van dus KAPPEN