donderdag 20 augustus 2009

FEEST IN DE BRON AAN DE BENTISMAHEERD

Koos Meisner zit in de kerkeraad van wijkgemeente de Bron in Beijum en hij stuurde onderstaande tekst en bijgaande foto(van een doopplechtigheid) op. De kop boven dit artikel is ook van zijn hand. De Bron zit aan Christelijke school de Heerdstee vast, het adres is Bentismaheerd 1a.

Op zondag 23 augustus (niet om 10.00 uur maar ‘s middags om 14.30 uur !) doet Alberte van Ess haar intrede als dominee in De Bron. Bij de intrede wordt Alberte van Ess aan onze wijkgemeente verbonden en belooft het ambt waarin zij ooit werd bevestigd ook in deze gemeente waardig en trouw te vervullen. Zij zal worden bevestigd door ds. Janco Wijngaard uit Utrecht. In de dienst zingt de eigen cantorij (het koor) van De Bron onder leiding van Ginet Tuinder. Kinderen brengen het doopwater (jij hoort er ook bij) en het avondmaal (je breekt je eigen deel en deelt dat met anderen zoals Jezus dat deed) als symbolen van het kerkelijk werk de kerk binnen.

Het wordt een feestelijke gebeurtenis. Vanuit de classis (zeg maar het provincie bestuur van een kerk), de stedelijke protestantse gemeente, de katholieke parochie en het stadsbestuur komen mensen om samen met ons de nieuwe predikant welkom te heten. Na de dienst is er eerst koffie met onze befaamde zelfgebakken taart. Daarbij is er de mogelijkheid om nader met ds. Alberte van Ess en haar gezin kennis te maken. Tot slot willen wij haar toespreken en samen een toost uitbrengen. Iedereen is welkom.

http://www.pkndebron.nl

Geen opmerkingen: