dinsdag 25 augustus 2009

ONTWIKKELINGEN OVER BOEK 30 JAAR BEIJUM

Vanavond kwamen zes mensen in de Wegwijzer bijeen om het een idee over een boek over Beijum nieuw leven in te blazen. Twee jaar geleden werd er al over een boek vergaderd en gebrainstormd maar op de een of andere manier raakten de plannen in het slop. Op de foto ziet u van links naar rechts Joyce van de Waal van Stichting Stiel, half achter haar zit historicus Jaap Ekhart, daarnaast Jaap van Leeuwen van uitgeverij Leander, Menno Fritsma van o.a. de bibliotheek en geschiedenisleraar Lammert Doedens. Ondergetekende was evenals Doedens, Ekhart en van leeuwen twee jaar geleden ook van de partij, ik sta niet op de foto omdat ik die zelf maakte. Als de groep groen licht krijgt zal er een boek over Beijum worden gemaakt waar een stuk historie over de wijk in verwerkt zal worden, het zal interviews met Beijumers gaan bevatten, schoolgaande kinderen zullen een gedeelte gaan aanleveren, hopelijk komt er ook een interview met de grondleggers van de wijk, Jacques Wallage en Max van der Berg, met de eerste bewoner van de wijk en met nog veel wijkgenoten. Het groene licht is afhankelijk van de beoordeling van de mensen die gaan over het geld wat beschikbaar is voor Beijum vanuit het Lokaal Akkoord. De komende week zal een gedegen plan voor het boek worden ingediend door Jaap van Leeuwen en Jaap Ekhart. De verwachting is dat het plan door de Lokaal Akkoordcommissie zal worden goedgekeurd zodat de concrete werkzaamheden kunnen beginnen. Bijna een half jaar geleden sprak ik Lammert Doedens over het plan om een boek te gaan maken. Ik heb gewacht met het plaatsen van de video totdat het proces Boek 30 jaar Beijum weer op gang zou komen. Dit is vanavond eindelijk gebeurd. De video is gemaakt met een oude camera op een winderige dag, hierdoor wordt het geluid af en toe vervormd. Beijumnieuws zal het proces van het boek over Beijum in wording blijven volgen. ( in zijn enthousiasme repte Lammert Doedens op de video over een verschijningsdatum van het boek in december van dit jaar. Dit is vanzelfsprekend niet haalbaar, het boek zal op zijn vroegst in het najaar van 2010 uitkomen) Suggesties en tips van Beijumers over wat er in het boek zal moeten komen en hoe ze het zouden willen zien zijn welkom op: Beijumnieuws@online.nl
Uit de notulen van gisteravond:
De inhoud beslaat de geschiedenis van Beijum van 600 voor Christus tot heden. Het boek wordt rijk geïllustreerd en bevat bijdragen van zowel professionele als bijdragen van (oud) wijkbewoners. Het boek zal toegankelijk moeten zijn voor de gemiddelde lezer vanaf 12 jaar.
Belangrijke doelstellingen zijn: de wijk een (historische) plek te geven binnen Stad en Ommelanden en de verbinding binnen de wijk te stimuleren Jaap Ekhart en Jaap van Leeuwen zullen een beschrijving maken van de inhoud en dat aan de anderen voorleggen.

Geen opmerkingen: